صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش شدید آمریکا به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران

واکنش شدید آمریکا به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران را "گامی بزرگ در مسیری غلط" خواند. دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گازدهی به سانتریفوژهای تاسیسات اتمی فردو را تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا دانست.
اعلام گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران واکنشها و انتقادهای تند بسیاری از کشورها را در پی داشته است. صرفنظر از ابراز نگرانی کشورهای آلمان، روسیه و فرانسه، مقامات آمریکا، اسرائيل و بریتانیا نیز نسبت به پیامدهای مخرب این سیاست هشدار دادهاند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۵ عقرب (ششم نوامبر) با انتشار گزارشی از واشنگتن به واکنش تند آمریکا در قبال اعلام کاهش تعهدات برجامی ایران پرداخته است.
این خبرگزاری به نقل از مورگان اورتیگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام ایران را نقض آشکار تعهدات پیشبینی شده در توافق هستهای این کشور دانسته و آن را "گامی بزرگ در مسیری غلط" ارزیابی کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال اعلام کرده است که با بازرسان آژانسبینالمللی انرژی اتمی در زمینه نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران همکاری خواهد کرد. آمریکا از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته است تا بر فعالیتهای هستهای ایران نظارتی دقیق اعمال کرده و همه تحولات مربوطه را به مقامات آمریکا گزارش دهند.