صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوان عالی هند به نفع هندوها رای داد، مسلمانان در محل دیگری مسجد بسازند

دیوان عالی هند به نفع هندوها رای داد،  مسلمانان در محل دیگری مسجد بسازند

دادگاه عالی هند حکم داده است که یک مکان مقدس مورد مناقشه در آیودیا باید به هندوها داده شود.هندوها خواهان ساخت معبدی در این محل هستند. این پرونده، که برای دههها مایه اختلاف شدید میان هندوها و مسلمانان بوده، بر سر مالکیت این زمین است.
دیوان عالی هند گفته است باید زمین دیگری به مسلمانان برای ساخت مسجد داده شود.
هندوها بر این باورند که این مکان محل تولد لرد رام یکی از خدایان آنهاست. مسلمانان هم میگویند آنها برای نسلها در این محل عبادت کردهاند. مسجد بابری در قرن هفدم میلادی در این مکان بنا شد اما در سال ۱۹۹۲ مورد حمله هندوها قرار گرفت و تخریب شد. در پی تخریب مسجد بابری بارها میان هندوها و مسلمانان درگیری خشونت آمیزی رخ داد که در نتیجه آن نزدیک به دو هزار نفر جان خود را از دست دادند.
هزاران نیروی پولیس به محل اعزام شدهاند و مغازهها تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. شبکههای اجتماعی به دقت زیر نظر قرار دارند و نیروهای پولیس در توییتر در پاسخ به برخی توییتها، از کاربران میخواهند که آن را حذف کنند.
رهبران سیاسی هند خواهان آرامش در کشور شدهاند. مسلمانان هند اقلیت بزرگی را که بیش از ۱۷۰ میلیون نفر است تشکیل میدهند. برخی تحلیلگران معتقدند از زمان روی کار آمدن دولت ملیگرای هندوی بی جی پی در سال ۲۰۱۴، هندوهای افراطی بیپرواتر از قبل شدهاند.
چرا هند در حال حذف اسامی اسلامی است؟
دادگاه عالی هند در حکم خود که به اتفاق آرا صادر شد گفته است گزارش سازمان باستان شناسی هند شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک معبد در زیر ساختار مسجد تخریب شده بابری را نشان میدهد. این دادگاه گفت با توجه به همه شواهد موجود، دادگاه تصمیم گرفت زمین مورد مناقشه باید به هندوها داده شود، و مکان دیگری به مسلمانان برای ساختن مسجد اختصاص داده شود.
مناقشه برسر چیست؟
مسجدی که در قرن ۱۶ میلادی ساخته شده در مرکز مناقشهای است که سال ۱۹۹۲ ویران شدنش به دست هندوها به شورش و مرگ نزدیک به ۲۰۰۰ نفر منجر شد. بسیاری از هندوها بر این باورند که مسجد بابری روی ویرانههای معبد هندوها ساخته شده، معبدی که پیشتر به دست مسلمانان ویران شده بود.
مسلمانان میگویند تا سال ۱۹۴۹ زمانی که هندوها مجسمه رام را در این مسجد گذاشتند در آن عبادت میکردند.
هندوها و مسلمانان در چند دهه گذشته بارها بر سر کنترل این محل مذهبی به دادگاه مراجعه کردهاند.
در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه در هند رای داده بود که این مکان باید میان هندوها، مسلمانان و یک گروه مذهبی دیگر تقسیم شود.