صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چندین کشته و ۱۵۰ مجروح دیگر در ادامه اعتراضات عراق

چندین کشته و ۱۵۰ مجروح دیگر در ادامه اعتراضات عراق

تلاش نخستوزیر عراق برای پایان دادن به اعتراضات گسترده مردم نتیجهای در پی نداشته است. در ادامه ناآرامیها در بغداد خبر از کشته و مجروح شدن عده دیگری منتشر شده است. ناآرامی‌‌ها در دیگر نقاط عراق نیز ادامه دارد.برخورد خشن نیروهای انتظامی عراق به موازات تلاشهای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق برای متفرق کردن معترضان و پایان دادن به ناآرامیها و اعتراضات نیز تا کنون نتیجهای به همراه نداشته است.
روز شنبه ۱۸ عقرب (نهم نوامبر) بغداد و برخی دیگر از نقاط عراق بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مردم بود. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از بغداد خبر از کشته شدن دستکم پنج نفر دیگر در جریان اعتراضات روز نهم نوامبر در این شهر داده است. برخی از منابع شمار کشتهشدگان را بیشتر و تا ۹ نفر ذکر کرده اند: شش نفر در بغداد و سه نفر در بصره جان باخته اند.گفته میشود که این افراد در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادهاند. افزون بر آن، بر اساس اطلاعاتی که رویترز در گزارش خود از بغداد منتشر کرده، بیش از ۱۵۰ نفر دیگر نیز در جریان تظاهرات روز نهم نوامبر مجروح شدهاند.
عقبراندن معترضان
نیروهای انتظامی روز شنبه با بهره گرفتن از قهر و خشونت موفق شدهاند بخشی از معترضان را از نقاط مرکزی بغداد عقب برانند.
در این عملیات، همچون اقدامات روزهای پیش از آن، نیروهای انتظامی از گلوله و گاز اشکآور استفاده کردهاند.پولیس بغداد اعلام کرده است که نیروهای انتظامی همه پلهای موجود بر رود دجله را به استثنای یک پل به تصرف خود درآوردهاند.