صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امارات متحده عربی از ایران خواست به پای میز مذاکره بازگردد

امارات متحده عربی از ایران خواست به پای میز مذاکره بازگردد

امارات متحده عربی خواستار گفتوگوی ایران با قدرتهای جهانی و همچنین کشورهای منطقه خلیج فارس شده است. به باور وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه گزینههای روی میز تنها محدود به جنگ و یک "توافق هستهای بد" نمیشوند.
انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه خواستار تنشزدایی در منطقه شده است. قرقاش گفته است که ایران باید با قدرتهای جهانی و همچنین کشورهای منطقه بر سر یک توافق جدید به مذاکره بپردازد.
روز یکشنبه ۱۹ عقرب (۱۰ نوامبر)  خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از ابوظبی به اظهارات انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه پرداخته است. قرقاش در جلسه راهبردی امارات در ابوظبی به سیاستها و رویکرد ایران در منطقه خلیج فارس و همچنین در ارتباط با فعالیتهای هستهای این کشور اشاره کرده است.
اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران که از روز پنجشنبه هفتم نوامبر آغاز شد، به نگرانیهای بینالمللی دامن زده است.
افزون بر آن حمله به نفتکشها و از جمله حمله به نفتکشها در نزدیکی سواحل فجیره از یکسو و حمله به تاسیسات نفتی عربستان از سوی دیگر، به تنش بیشتر در منطقه دامن زده است. آمریکا ایران را مسئول این حملات میداند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب میکند.