صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انصراف محمد الصفدی از نامزدی نخست‌وزیری لبنان

انصراف محمد الصفدی از نامزدی نخست‌وزیری لبنان

محمد الصفدی، وزیر سابق دارایی لبنان، انصراف خود را از نامزدی برای پست نخست وزیر این کشور اعلام کرده است.
آقای صفدی گفته تشکیل یک کابینه "هماهنگ" که مورد حمایت تمامی احزاب باشد، امری دشوار است.
او در بیانیهای اعلام کرد که پس از مشورت با احزاب سیاسی و ملاقات با سعد حریری، نخستوزیر، تصمیم به انصراف گرفته است. این تاجر میلیاردر و سیاستمدار گزینه اصلی جناج های سیاسی برای تصدی پست نخست وزیری بود، اما نامزدی او برای این سمت با واکنشهایی در میان مردم روبرو شد.
بسیاری از مردم لبنان آقای صفدی را بخشی از ساختار سیاسی فاسد کشور میدانند که در تخریب لبنان نقش داشته است.
اعتراضات گسترده در هفتههای اخیر به وضعیت اقتصادی و سیاسی لبنان منجر به استعفای سعد حریری، نخستوزیر، این کشور شد. اما آقای صفدی ابراز امیدواری کرده که آقای حریری بار دیگر در اختیار گرفتن پست نخستوزیری را مورد نظر قرار دهد.
طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری باید از مسیحیان، نخست وزیر از مسلمانان سنی و رئیس مجلس از مسلمانان شیعه باشند. نخستوزیر توسط رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه میشود و باید رای اعتماد مجلس را به دست آورد.