صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزادی سه بی‌گناه بعد از ۳۶ سال از زندانی در آمریکا

آزادی سه بی‌گناه بعد از ۳۶ سال از زندانی در آمریکا

سه مردی که به اشتباه ۳۶ سال از عمرشان را پشت میلهها سپری کرده بودند در شهر بالتیمور آمریکا از زندان آزاد شدند.
این سه نفر در سال ۱۹۸۴ میلادی متهم شده بودند که پسری چهارده ساله را به ضرب گلوله کشتهاند.
یک قاضی، در روز دوشنبه دستور آزادی آلفرد چستنات، اندرو استوارت و رنسام واتکینس را صادر کرد. پرونده این قتل همین امسال مجددا گشوده شد. آقای چستنات در نامهای به مقامها، مدارکی را ضمیمه کرده بود که پارسال آنها را کشف کرده بود. مقتول، دوویت داکت، نام داشت. او در سال ۱۹۸۳ که تازه دبیرستان را آغاز کرده بود، در راه مدرسه گلولهای به گردنش شلیک شد و جانش را گرفت. در اطلاعیهای که دفتر دادستانی منتشر کرده، نوشته شده که در زمان وقوع قتل «کارآگاهان با هدایت و اجبار شاهدان نوجوان، این سه مرد را که پسرانی سیاهپوست و ۱۶ ساله بودند به قتل متهم کردند.»
خانم موزبی گفته که همه شاهدان دادگاه اولیه، شهادت خود را پس گرفتهاند.
او همچنین گفته آنچه که روز چهارشبه اتفاق افتاده پیروزی نیست و تراژدی به حساب میآید. او گفته که «باید اشتباهاتمان را بپذیریم.» آن فرد دیگر که گمان میرود قاتل واقعی بوده، هفده سال پیش درگذشته است.
در یک جلسه خبری، آقای واتکینس که چند دهه از عمرش را در زندان سپری کرده، گفت: «این اتفاق هیچگاه نباید روی میداد.» او گفت: «این جنگ تمام نشده است.» و خبر داد: «باز هم از ما خواهید شنید.» احتمالا این سه مرد میخواهند از دستگاه قضایی، دادستانی و پولسی شکایت کنند. در پروندههای مشابه، افراد توانستهاند میلیون‌‌ها دالر به دلیل خسارتی که به آنها وارد شده و سالهای عمرشان که از دست رفته از دستگاههای دولتی پس بگیرند.
او گفته که ایالت مریلند، هیچ قانونی ندارد که بگوید کسانی که به اشتباه در بازداشت بودهاند چطور میتوانند از دولت خسارت بگیرند. خانم موزبی گفت کمک به نوشتن چنین قانونی از اولویتهای کاری اوست.
در ماه پیش، مردی که به اشتباه ۳۸ سال در زندان بود توانست از ایالت ۹ میلیون دالر غرامت بگیرد. بازداشت و زندانی کردن اشتباهی مردان سیاهپوست از مشکلاتی است که در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
اتفاقهای مشابهی در ایالتهای نیویورک، اوهایو، لوئیزیانا و میشیگان منجر به پرداخت خسارتهای میلیونی به کسانی شده که دههها به اشتباه پشت میلههای زندان بودهاند.