صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور سورینام به جرم اعدام مخالفان سیاسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

رئیس جمهور سورینام به جرم اعدام مخالفان سیاسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

دِسی دلانو بوتِرسه، رئیس جمهوری سورینام به جرم اعدام ۱۵ مخالف سیاسی خود در سال ۱۹۸۲ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است. آقای بوتِرسه، ۷۴ ساله، که هم اکنون برای دیداری رسمی به چین رفته دو هفته وقت دارد که به رای دادگاه اعتراض کند. دادگاه آقای بوترسه را در ارتباط با محاکمه فراقضایی و دستور به اعدام ۱۵ زندانی سیاسی مجرم شناخته است هر چند او پیشتر همه این اتهامها را رد کرده بود. او تاکنون در جریان دو کودتا نقش محوری داشته است؛ نخستین بار در سال ۱۹۸۰ که پس از آن و بعد از ۷ سال از سمت خود کنار رفت اما تنها چند سال بعد، یعنی در سال 1991، کودتایی خونین تحت رهبری او شکل گرفت. در حکم دادگاه علیه آقای بوترسه آمده که رئیس جمهوری در اوایل دهه 80 میلادی ناظر و آگاه بر عملیاتی بوده که طی آن سربازان مطابق دستور او ۱۶ نفر از وکلا، روزنامهنگاران و اساتید دانشگاه و رهبران نهادهای صنفی را ربودند.
دسی دلانو بوترسه در سال ۱۹۸۰ به مقام فرماندهی ارتش سورینام رسید، آن هم بعد از نقش محوری که در کودتا علیه هنک آرون، نخستوزیر وقت این کشور داشت. او پس از رسیدن به مقام فرماندهی ارتش عملا رهبری کشورش را تا سال ۱۹۸۷ در دست داشت.سپس از ارتش جدا شد و رهبری حزب ملی دموکراتیک سورینام را در دست گرفت؛ حزبی که در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید.
حزب آقای بوترسه بارها تلاش کرد تا مانع آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده این اعدامهای سیاسی شود؛ تاخیرهایی که طی ۱۲ سال گذشته و از زمان آغاز رسیدگی به این پرونده با مرگ ۶ نفر از افراد دخیل در این پرونده همراه بوده است.
همزمان شورای ملی سورینام با تصویب قانونی مصونیت و عفو آقای بوترسه در جریان این دادگاه را تضمین کرد اما کمی بعد، در سال ۲۰۱۲، یک دادگاه این مصونیت را غیرقانونی دانست و آن را لغو کرد.
آقای بوترسه همچنین در سال ۱۹۹۹ به طور غیابی در دادگاهی در هالند به جرم قاچاق موادمخدر محکوم شد، اتهامی که خود او آن را انکار کرده است.