صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین اجازه ورود کشتی‌های نظامی آمریکا به هانگ‌کانگ را تعلیق کرد

چین اجازه ورود کشتی‌های نظامی آمریکا به هانگ‌کانگ را تعلیق کرد

چین اجازه ورود کشتیها و هواپیمای نظامی آمریکا را به هانگکانگ تعلیق کرده است. پکن همچنین علیه چندین گروه حقوق بشر آمریکا تحریمهایی را وضع کرده است.
اقدامات چین بعد از این انجام شد که واشنگتن هفته گذشته قانونی در حمایت از اعتراضات هانگکانگ تصویب کرد و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قانون حقوق بشر و دموکراسی را امضا کرد.
بر اساس این قانون هر سال باید بررسی شود که آیا هانگکانگ برای داشتن روابط ویژه تجاری با آمریکا استقلال کافی دارد یا نه.
آقای ترامپ در حال حاضر به دنبال یافتن توافقی با چین است که به جنگ تجاری با این کشور پایان دهد.
دولت چین چه گفت؟
وزیر امور خارجه چین گفته است که بررسی درخواست ناوها و هواپیمای نظامی آمریکا را برای ورود به هانگکانگ تعلیق میکند.
وزیر امور خارجه چین همین طور هشدار داد که این کشور اقدامات بیشتری انجام خواهد داد: «چین اگر لازم باشد قدمهای دیگری بر خواهد داشت تا ثبات و سعادت هنگ هنگ تامین شود و همین طور حق حاکمیت چین برقرار باشد.»
دیدهبان حقوق بشر و خانه آزادی از جمله گروههای حقوق بشری هستند که چین آنها را تحریم کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین درباره تحریم این گروهها گفته است: «آنها در ناآرامیهای هانگکانگ نقش داشتهاند. باید تحریم شوند و هزینه کاری را که کردهاند بپردازند و دست از دخالت در مسائل داخلی ما بردارند.»
اما وزارت خارجه چین مشخص نکرده است که این تحریمها چه مواردی را در برمیگیرد.
چندین کشتی نظامی آمریکایی هر سال به هانگکانگ میرود اما گاهی که روابط دو کشور تیره میشود، اجازه ورود این کشتیها هم لغو میشود.
ناو ‹یواساس بلو ریج›، که کشتی فرماندهی ناوگان هفتم آمریکا است آخرین ناو آمریکایی بود که در ماه آوریل به هانگکانگ رفت.
از زمانی که اعتراضات هانگکانگ در ماه جون شروع شد، مقامات چینی، دولتهای خارجی از جمله آمریکا را به جانبداری از جنبش دموکراسی خواه متهم کردهاند.
هفته گذشته بعد ازاینکه دونالد ترامپ قانون حقوق بشر و دموکراسی را امضا کرد، معترضان هانگکانگی در خیابانها جشن گرفتند. دولت چین هم فوری هشدار داد که اقدامات قاطعانهای در پاسخ به این کار آمریکا انجام خواهد داد. کارشناسان میگویند با شرایط پیش آمده رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ تجاری چین و آمریکا مشکلتر خواهد شد.