صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان آمریکا چین را در رابطه با نقض حقوق اویغورها تحریم می‌کند

مجلس نمایندگان آمریکا چین را  در رابطه با نقض حقوق اویغورها تحریم می‌کند

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع طرح قانون تحریم چین در ارتباط با سوءرفتار با اقلیت اویغور را تصویب کرد. چین این اقدام پارلمان آمریکا را دخالت در امور داخلی خود دانسته و خواستار وتوی آن از سوی دولت ترامپ شده است.
نقض حقوق اقلیت دینی اویغورهای مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع آرا طرح قانون تحریمهای چین در ارتباط با نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور در این کشور را تصویب کرد. نمایندگان آمریکا از دولت ترامپ خواستهاند سیاست شدیدتری علیه چین در پیش گیرد. دولت چین نیز در نخستین واکنش خود، نسبت به تصویب طرح این قانون اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلی خود دانسته است. طرح قانون تحریمهای چین در ارتباط با نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور در چین تنها با یک رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. در این طرح قانونی، تحریمهایی علیه مقامات دولت چین پیشبینی شده است.
در همین ارتباط از جمله قرار است رهبر حزب کمونیست چین در ایالت شینجیانگ، واقع در شمال غربی آن کشور، تحریم شود.
افزون بر این، مجلس نمایندگان آمریکا از دولت ترامپ خواسته است همه مسئولان و شرکتهایی که به نوعی در نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور نقش دارند و یا آنها را وادار به کار اجباری میکنند را تحریم کند.
مجلس نمایندگان از وزارت امور خارجه آمریکا نیز خواسته است ظرف یک سال گزارشی درباره وضعیت اویغورها در چین در اختیار کنگره قرار دهد.
تهدید چین
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، رفتار دولت چین در برابر اقلیت اویغور را «بربرمنشانه» خوانده و اعلام کرده است که دولت چین با رفتار خود در قبال این اقلیت مذهبی، حقوق انسانی و همچنین شان و منزلت آنها را از بین برده است. نانسی پلوسی دولت چین را متهم کرد که از راههایی مانند زندان کردن، ضرب و شتم، کنترل و نظارت، شکنجه و همچنین از طریق عقیمسازی تحمیلی حقوق این اقلیت دینی را لگدمال کرده است. کنگره آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته است تا با اجرای این تحریمها علیه نقض حقوق بشر در چین اقدام کند. چین نیز در پی تصویب طرح قانون تحریمهای آن کشور از سوی مجلس نمایندگان، از دولت آمریکا خواست تا مانع از اجرای این قانون شود. چین اعلام کرده است که در صورت تصویب و اجرای چنین قانونی، این کشور نیز دست به اقدامات مشابه و متناسبی علیه دولت آمریکا خواهد زد. روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» از تحریم برخی از مقامات آمریکا بهمثابه واکنش احتمالی چین نسبت به اجرای این قانون خبر داده است. احتمال وتوی طرح قانون تحریم چین از سوی دولت دونالد ترامپ نیز بسیار ناچیز ارزیابی میشود. گفته میشود که بخش اعظم نمایندگان و سناتورهای وابسته به حزب جمهوریخواه آمریکا نیز درباره تحریمهای چین به خاطر نقض حقوق اقلیت اویغورهای مسلمان با دموکراتها همنظر و همرای هستند.