صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چالشی به نام تورقوزآباد

مدیر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چالشی به نام تورقوزآباد

رافائل گروسی، رئيس آژانس بینالمللی انرژی اتمی یافتن آثار اورانیوم در انبار تورقوزآباد را موضوعی مهم اعلام کرد. گروسی تاکید کرد که تعیین اولتیماتوم برای جمهوری اسلامی ایران کمکی به روشن شدن این موضوع نمیکند.
رافائل گروسی روز سهشنبه ۱۲ قوس (سوم دسمبر) رسما کار خود را به عنوان رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز کرد.
نحوه برخورد با مناقشه هستهای ایران و همچنین هماهنگ کردن کنترل و نظارت بازرسان این آژانس بر فعالیتهای اتمی ایران در شمار وظایف اصلی رافائل گروسی قرار دارد. رافائل گروسی یک دیپلمات ۵۸ ساله آرجانتاینی است که اکنون به عنوان جانشین یوکیو آمانو انتخاب شده است.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از وین، مرکز آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد خبر از مواضع رافائل گروسی درباره مناقشه هستهای با ایران داد. در شرایط کنونی، روشن شدن موضوع کشف آثار ذرات اورانیوم در تورقوزآباد از جمله مسائل اصلی این آژانس به شمار میآید. موضوع فعالیت هستهای ایران در انبار تورقوزآباد سال گذشته از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل رسانهای شده بود.
رافائل گروسی درباره تورقوزآباد گفته است: «ما بر آن نیستیم که به موضوع برخوردی نامتناسب کنیم، اما این یک موضوع جدی است.»
پشتیبانی از فعالیت بازرسان         
مدیر جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرده است که او از بازرسان این آژانس حمایت و پشتیبانی میکند. او به خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره فعالیت بازرسان این آژانس گفته است:
«آنها [بازرسان آژانس] وظیفه بسیار مهمی برای انجام دارند و هیچ کس به هیچ طریقی نباید با ایجاد وحشت مانع از انجام کار آنها شود.»
اشاره گروسی به ماجرایی است که در ماه گذشته روی داده بود. مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان یکی از بازرسان آژانس را متهم به خرابکاری در تاسیسات اتمی خود کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بود که این بازرس حامل «مواد مشکوک» بوده است. در پی این اتهام، ایران برای این بازرس آژانس مشکلاتی ایجاد کرده و از جمله مانع از سفر او برای مدتی شده بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به این اتهام اعلام کرده بود که حاضر به پذیرش چنین اتهامی علیه بازرس خود نیست. رافائل گروسی اعلام کرده است که آژانس انرژی اتمی هنوز به تفاهم مشترکی با مقامات ایران بر سر این موضوع نرسیده است.
وظیفه اصلی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نظارت بر اجرای تعهدات پیش بینی شده در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ است.
این در حالی است که به دنبال خروج آمریکا از توافق هستهای و کاهش گام به گام تعهدات برجامی ایران، خطر شکست و ناکامی این توافق را تهدید میکند.
رافائل گروسی گفته است که کشورهای مختلف نمیباید در فعالیت این آژانس و کار بازرسان آن دخالت کنند و «این همان پیامی است که ما به همکاران خودمان در ایران دادهایم.»
مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته است که این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است که بازرسان بدانند «ما [آژانس] همیشه از آنها حمایت و پشتیبانی میکنیم و هرگز آنها را تنها نخواهیم گذاشت.»
گروسی تاکید کرده است که هرگاه بازرسان از این بابت احساس اطمینان نکنند، قادر به انجام وظیفه نخواهند بود و نظارت از موضوعیت میافتد.
مدیر جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پرونده هستهای ایران را یکی از موضوعات عمده کار آژانس دانسته که از فوریت زیادی برخوردار است. او افزوده است که در هفته جاری با مقامات جمهوری اسلامی ایران در وین دیدار و گفتوگو خواهد کرد. هدف از این گفتوگو فراهم کردن مقدمات جلسهای با حضور همه کشورهای باقیمانده در توافق هستهای اعلام شده است.