صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاخ‌سفید به کنگره: استیضاح ترامپ را همین حالا متوقف کنید

کاخ‌سفید به کنگره: استیضاح ترامپ را همین حالا متوقف کنید

وکیل ارشد کاخسفید در نامهای به کمیته قضایی کنگره اعلام کرده قصد حضور در هیچ کدام از جلسات استماع تحقیقات استیضاح که هفته آینده قرار است در مجلس نمایندگان کنگره برگزار شود را ندارد چرا که از نظر او این تحقیقات فرآیندی منصفانه نداشته و بهتر است همین حال "فیصله" یابد.
در نامهای که روز جمعه، ششم دسمبر، از سوی کاخسفید و خطاب به جرالد ندلر، ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنگره نوشته شده آمده: "تحقیقات استیضاح شما کاملا بیاساس است و بنیادیترین اصول سنجش و اعتباریابی را نادیده گرفته و تماما غیرمنصفانه است."
 با وجود این، در این نامه احتمال حضور آقای ترامپ یا وکلای او در جلسات آتی کنگره رد نشده است اما گفته شده از نظر کاخسفید لزومی برای حضور در جلسات پیشرو نمیبیند؛ جلساتی که تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده اما قرار است هفته آتی برگزار شود،
آقای ترامپ متهم است که با ترجیح دادن منافع شخصی خود بر منافع ملی کشورش، تلاش کرده با فشار بر دولت اوکراین از این کشور برای کمک گرفتن در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال آینده استفاده کند. مهلت کاخسفید برای معرفی وکلای حقوقی و یا احضار شاهدان به جلسات آتی کمیته قضایی مجلس نمایندگان، روز جمعه ششم دسمبر، به پایان رسید.
این کمیته مجلس نمایندگان، که ریاست و اکثریت آن با دموکراتهاست، در صدد بررسی شواهد و مدارکی است که در جریان تحقیقات استیضاح گردآوری شده و بنا است به زودی تصمیم خود را در این باره که آیا آقای ترامپ باید استیضاح شود یا خیر اعلام کند.
آن طور که به نظر میآید دموکراتها برای فعال کردن قانون استیضاح تصمیم قطعی گرفتهاند و انتظار میرود به زودی برای رسمیت بخشیدن به این تصمیم در صحن علنی مجلس نمایندگان رایگیری کنند.
در این صورت انتظار میرود جلسات استیضاح آقای ترامپ که در مجلس سنای کنگره برگزار خواهد شد در اوایل ماه جنوری آتی آغاز شود.