صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرانسه پسر رئیس جمهور گینه استوایی را به دلیل فساد ۳۰ میلیون یورو جریمه کرد

فرانسه پسر رئیس جمهور گینه استوایی را به دلیل فساد ۳۰ میلیون یورو جریمه کرد

پسر رئیس جمهور گینه استوایی که در عین زمان معاون رئیس جمهور نیز است، به اتهام فساد در فرانسه جریمه شده است. مقامها قبلاَ عمارت مجلل ۱۰۷ میلیون یورویی و موترهای قیمتی او را مصادره کرده اند.
در یک پروسه طولانی چندساله که توسط گروهی از سازمانهای غیردولتی ضد فساد راه اندازی شده است، روز دوشنبه محکمهای در پاریس علیه تئودورین اوبیانگ، معاون رئیس جمهور گینه استوایی حکم داد.
این محکمه اوبیانگ را به پرداخت ۳۰ میلیون یورو (۳۲،۹ میلیون دالر) محکوم کرده است. او همچنین بعد از این که از سوی یک محکمه ابتدایی در پیوند به سلسله اتهامات مرتبط با پولشویی و فساد مقصر شناخته شد، با مجازات حبس تعلیقی مواجه است.
علاوه بر این، محکمه استیناف در پاریس مصادره اموال او به شمول یک عمارت مجلل شش منزله را تایید کرده است. این ساختمان در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۰۷ میلیون یورو ارزشگذاری شده بود.
مارک اندره فیفر از شعبه فرانسوی «شفافیت بینالملل»، یکی از سازمانهای که این قضیه را پیش میبرند، گفت که این حکم یک «لحظه مهم» را رقم زد.
فیفر به خبرگزاری آلمان (دی پی آ) گفت: «برای ما این غیر قابل قبول است که فرانسه جایی باشد تا رهبران خارجی بتوانند در آن پولهای کثیف به دست آمده از اختلاس بودجه عامه را توسط خریداری ساختمانها و دیگر کارها تطهیر کنند.»
اوبیانگ ۵۰ ساله فرزند و معاون رئیس جمهور است و احتمالاَ جانشین او خواهد بود که بیش از چهار دهه میشود بر این کشور فقیر حکمرانی میکند.
وکلای مدافع او تنها یک فرصت دیگر برای تقاضای تجدید نظر دارند. آنها تنها میتوانند در برابر این حکم محکمه در عالیترین محکمه قضایای جنایی درخواست تجدید نظر بدهند. مقامهای فرانسه در سال ۲۰۱۲ زمانی که به عمارت مجلل اوبیانگ در پاریس یورش بردند، چند تراکتور را کرایه کردند تا موترهای لوکس او به شمول بوگاتی، فراری و رولز-رویس فانتوم را انتقال بدهند.
اوبیانگ در محکمه عدلی بینالمللی خواستار تجدید نظر شده و استدلال کرده است که اقامتگاهاش در پاریس باید به عنوان یک ساختمان دیپلوماتیک مورد محافظت قرار بگیرد. یک جلسه استماعیه در این رابطه برای هفته آینده برنامه ریزی شده است. این سیاستمدار مدعی است که ثروتاش از منابع مشروع به دست آمده است. وکلای مدافع او فرانسه را به دلیل «مداخله در امور یک دولت مستقل» مورد نکوهش قرار داده اند. علیه اوبیانگ در ایالات متحده امریکا و سویس نیز تحقیقات جریان دارد. در سال ۲۰۱۴ مقامهای امریکا او را مجبور کردند که بیش از ۳۰ میلیون دالر دارایی خود به شمول یک ساختمان مجلل در ملیبو را تحویل دهد. سال گذشته مقامهای سویس مجموعهای از ۲۵ موتر لوکس را که از اوبیانگ گرفته بودند، به فروش رساندند و با ۲۱ میلیون یورویی به دست آمده از فروش این موترها کارهای اجتماعی را در گینه استوایی تمویل کردند.