صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکل بعد از اعلام محدودیت های جدید به قرنطین رفت

مرکل بعد از اعلام محدودیت های جدید به قرنطین رفت

انگلا مرکل صدراعظم آلمان روز یک شنبه به دلیل تماس با یک داکتر آلوده به ویروس کرونا خود را قرنطین کرد. لحظات قبلتر از آن خانم مرکل محدودیت های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش کرونا اعلام کرد .
سخنگوی انگلا مرکل روز یک شنبه اعلام کرد که صدراعظم بعد از تماس با یک داکتر آلوده به ویروس کرونا به قرنطین خانگی رفته است. او گفت که مرکل به کارهای خود از خانه ادامه می دهد و در روزهای پیش رو آزمایش های ویروس کرونا را نیز انجام می دهد .
در اعلامیه حکومت آلمان فدرال آمده است که مرکل بعد از ظهر جمعه واکسین ضد نومونیا، باکتریایی که باعث سینه بغل می شود، دریافت کرده بود، اما داکتری که این واکسین را تزریق کرده بود، بعداً نتیجه آزمایش کرونایش مثبت برآمد .
مرکل قبل از این که به قرنطین خانگی برود، روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که آلمان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تماس ها و دیدارهای بیش از دو نفر را ممنوع خواهد کرد .
او با اشاره به توافقی که در این زمینه میان حکومت فدرال و حکومت های ایالتی به دست آمده است، گفت: «هدف این است که در مبارزه علیه کرونا زمان به دست بیاوریم
خانم مرکل گفت دست کم برای دو هفته آینده مردم اجازه نخواهند داشت که در بیرون گروه های سه نفری یا بیشتر تشکیل دهند، مگر این که آنها عضو یک خانواده باشند و یا تجمع شان به خاطر کار باشد .
از جمله محدودیت های تازه در زندگی عامه در آلمان این است که رستورانت ها تنها می توانند غذا را توزیع کنند و مشتریان آن را با خود به خانه ببرند. آرایشگاه ها، سلمانی ها و کارگاه های تاتو و ماساژ باید تعطیل شوند .
برخی حکومت های ایالتی در آلمان قبلاً تدابیر متفاوت دیگری در مبارزه علیه ویروس کرونا روی دست گرفته اند. ایالت های بایرن و زارلند محدودیت های بیشتری وضع کرده اند تا مردم در خانه های شان بمانند .
مرکل گفت: «ما زندگی عامه و تماس های اجتماعی را بیشتر کاهش می دهیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در اصول عین قواعد در سراسر آلمان اعمال می گردد.»