صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین برای کنترل جمعیت اویغورها از تکنیک های اجباری منع بارداری استفاده می‌کند

چین برای کنترل جمعیت اویغورها  از تکنیک های اجباری منع بارداری استفاده می‌کند

یک گزارش جدید نشان داده که چین برای کنترل جمعیت ایغورها زنان این اقلیت مسلمان را به اجبار عقیم کرده یا مجبور به استفاده از دستگاههای منع باروری میکند. انتشار این گزارش واکنشهای بینالمللی علیه بجینگ را به دنبال داشته است. آدریان زنز، محقق
شناخته شده امور چین این گزارش را تهیه کرده و انتشار آن موجب افزایش درخواستها از سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره آن شده است.
او در این گزارش نوشته دولت چین در ایالت شین جیانگ که محل اصلی اسکان ایغورها است زنان این اقلیت مسلمان را وادار به پیشگیری از بارداری کرده است. دولت چین ادعاهای طرح شده در این گزارش را رد و آن را "بی اساس" خوانده است.
این کشور به علت برپایی اردوگاههای اجباری برای حدود یک میلیون مسلمان ایغور تحت انتقادهای شدید جهانی قرار گرفته است.
با این حال، بجینگ مدعی است که این کمپها را با هدف پیشگیری از افراطیگرایی اسلامی و مبارزه با تروریسم بر پا کرده است.
چین تا زمان برملا شدن وجود این کمپها، گزارشها درباره برپایی آنها را انکار میکرد اما بعد از آن که شواهد و مدارک امکان انکار را از مقامهای این کشور گرفت، بجینگ به توجیه و استدلال ضرورت برپایی آنها روی آورد. مایک پومپئو، وزیرخارجه امریکا از چین خواسته "این اعمال و روشها وحشتناک را فورا متوقف کند."
آقای پومپئو در بیانیهای خواسته: "تمام ملل به ایالات متحده بپیوندند تا از چین بخواهند که چنین سوءرفتارهای غیرانسانی را متوقف کند". پس از آن که یک تحقیق مفصل از سوی بیبیسی در سال ۲۰۱۹ ابعاد جدیدی از کمپهای اجباری ایغورها را برملا کرد، دولت چین با انتقاد جهانی به علت رفتارش با ایغورها روبرو شده است.
اکنون در گزارش آقای زنز ادعا شده زنان ایغور و زنان دیگر اقلیتهای نژادی و قومی تهدید شدهاند که چنانچه پس از رسیدن به حد نصاب تعداد کودک "مجاز" تن به سقط جنین و پایان بارداریهای جدید ندهند، در کمپهای اجباری محصور خواهند ماند.  آقای زنز میگوید برای تهیه این گزارش از ترکیب آمارهای رسمی محلی، مدارک مربوط به سیاستگذاریها و مصاحبه با زنان گروههای اقلیت در ایالت شین جیانگ استفاده کرده است.
در این گزارش همچنین آمده زنانی که از تعداد مجاز فرزندان، دو فرزند، هم کمتر بچه داشتند بدون رضایت ناچار به نصب آییودی (برای پیشگیری از بارداری) شدهاند و برخی دیگر هم مجبور به عمل بستن لوله رحم شدهاند. آمارهایی که آقای زنز در گزارش خود جمع آوری کرده حکایت از سیر نزولی نرخ زاد و ولد در شین جیانگ و در میان ایغورها دارد به طوری که این نرخ از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ روند نزولی را ادامه داده و ۸۴% کاهش داشته است.
آقای زنز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته: "این نوع کاهش نرخ رشد جمعیت بیسابقه است و عنصری از بیرحمی در آن نهفته است.
این محصول کارزار بزرگتری است که قصد به انقیاد در آوردن ایغورها را دارد." زنانی که سابقا در کمپها اجباری شین جیانگ برای بارداری نگه داشته شده بودند گفتهاند به آنها محلولهایی تزریق شده که موجب توقف عادت ماهیانه و خونریزیهای غیرطبیعی میشده است؛ نشانههایی که با عوارض داروهای ضدبارداری همخوانی دارد.
در این گزارش نتیجه گیری شده که مقام های دولت محلی شینجیانگ درگیر یک طرح بزرگ عقیمسازی زنانی هستند که سه فرزند یا بیشتر دارند".