صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش وزیر خارجه اسرائیل به انفجار نطنز: کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بماند

واکنش وزیر خارجه اسرائیل به انفجار نطنز:  کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بماند

گبی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انفجار اخیر در تاسیسات هستهای نطنز در ایران، دخالت اسرائیل در این حادثه را تایید نکرد اما گفت "ما کارهایی میکنیم که بهتر است ناگفته بماند."
آقای اشکنازی روز یکشنبه ۱۵ سرطان جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هستهای را "سیاست بلندمدت" اسرائیل توصیف کرد و بار دیگر ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل دانست.
همزمان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل درباره انفجارها و آتشسوزیهای اخیر ایران گفته است که هر اتفاق مشکوکی که در ایرانی میافتد "لزوما" کار اسرائیل نیست.
آقای گانتس درباره انفجار در تاسیسات هستهای نطنز به رادیو اسرائیل گفت "این سیستمها پیچیده هستند و بازدارندههایی با ایمنی بالا دارند. من مطمئن نیستم که آنها (ایرانیها) همیشه بدانند که چطور باید از آنها نگهداری کنند."
بامداد پنجشنبه، ۱۲ سرطان انفجاری در یکی از ساختمانهای مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای ایران در نطنز رخ داد. چند روز قبل از آن انفجار دیگری در منطقه خجیر در شرق تهران رخ داد که گفته شد به یکی از مراکز توسعه موشکی ایران آسیب زده است.
روز شنبه ۱۴ سرطان هم یک نیروگاههای برق در حوالی شهر اهواز آتش گرفت. در روزهای گذشته رسانههای مختلف به نقل از مقامهای اطلاعاتی کشورها از احتمال دست داشتن اسرائیل در بعضی از "حوادث مشکوک" در ایران به ویژه انفجار نطنز گزارش دادهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که چند مقام ایرانی که نامی از آنها نبرده، گفتهاند که انفجار تاسیسات نطنز کار اسرائیل بوده و بعضی از آنها "بدون ارائه شواهد" مدعی شدهاند که این مرکز هدف حمله سایبری قرار گرفته است. نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه نوشت که انفجار و آتشسوزی نطنز نتیجه یک "عملیات خرابکاری" بوده است.
ایران چه گفت؟
شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که علت حادثه نطنز را "به صورت دقیق" مشخص کرده اما به دلیل "ملاحظات امنیتی" فعلا آن را اعلام نمیکند.
همزمان متنی در سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، و سپس در خبرگزاریهای رسمی و حکومتی ایران منتشر شد که با لحنی مبهم درباره پیامدهای خرابکاری در ایران به اسرائیل هشدار میداد.
در این متن اشاره شده که بعضی رسانهها " تلاش کردند که این رخداد را به توانمندیهای سایبری و عملیاتی رژیم صهیونیستی مرتبط سازند" و هشدار داده شده که "فضاسازی رسانههایی که بخش زیادی از آنها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این رژیم مرتبط هستند، تبعاتی را متوجه رژیم اسرائیل خواهد کرد."
این نوشته هشدار داد که "حساسیت و اهمیت این موضوع زمانی هویدا میشود که مسئله هستهای بودن رژیم صهیونیستی و آسیب پذیریهای اثبات شده اسرائیل در برابر واکنشهای متقابل مورد توجه و دقت قرار بگیرد."
پیش از آن غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران درباره حوادث اخیر به نقص در حوزه ایمنی اشاره کرده و گفته بود: "ریشه همه حوادث در زیرساختها را الزاما نمیتوان ناشی از اقدام دشمن دانست."