صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج روز عزای عمومی در سئول بعد از پیدا شدن جسد شهردار

پنج روز عزای عمومی در سئول بعد از پیدا شدن جسد شهردار

بعد از پیدا شدن جسد پارک وون ـ سون، شهردار سئول پایتخت کوریا جنوبی، این شهر پنج روز عزای عمومی اعلام کرده و مراسمی منحصربهفرد برای خداحافظی از او ترتیب داده است. رسانههای کوریای جنوبی از احتمال "خودکشی" سخن گفتهاند. مرگ پارک وون ـ سون، شهردار سئول پایتخت کوریای جنوبی، مردم این شهر را در حیرت فرو برده است. سئول پنج روز عزای عمومی اعلام کرده و مراسمی خاص برای خاکسپاری و خداحافظی از او ترتیب داده است.
نماینده پایتخت کوریای جنوبی میگوید، این اولین بار است که این شهر چنین مراسم تدفینی ترتیب میدهد. قرار است مراسم سوگواری برای وداع شهروندان از شهردارشان، در برابر شهرداری برپا شود.
جسد شهردار ۶۴ ساله پایتخت کوریای جنوبی اندکی پس از نیمهشب در کوه بوگاک در شمال کلانشهر ۱۰ میلیونی سئول پیدا شد.
دختر او روز پنجشنبه از مفقود شدن پدرش خبر داده بود. پلیس با تیم بزرگی از افراد، هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و سگهای جستوجوگر خود هفت ساعت را صرف پیدا کردن او کرد.
به گفته رسانههای کوریای جنوبی، پلیس احتمال میداد پارک وون ـ سون دست به خودکشی زده باشد. تا کنون هیچ نشانهای دال بر دخالت عاملی خارجی در مرگ او یافت نشده است.
قوت گرفتن احتمال "خودکشی"
پارک وون ـ سون پیش از مفقود شدن یادداشتی شبیه به وصیت به جا گذاشت که در آن خطاب به همه، بهخصوص بستگانش ابراز "پشیمانی" میکند و میگوید: «بخصوص برای خانوادهام برای همیشه متأسفم، چون من تنها باعث درد آنها شدم.»
او همچنین وصیت کرد که جسدش سوزانده شود. معلوم نیست چرا پارک وون ـ سون ناگهان ناپدید شد و چه عملی احتمالا از او سر زده بود که منجر به چنین تصمیمی شد. در رسانههای کوریای جنوبی احتمال داده میشود که ممکن است اتهام آزار جنسی که یکی از کارمندان سابق شهرداری به او زده، باعث چنین تصمیمی شده باشد. این کارمند زن علیه او شکایت کرده است.
پارک وون ـ سون انسانی خوشنام بود و پیش از این به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر و فعال مدنی فعالیت میکرد.
در اکتبر سال ۲۰۱۱ او به عنوان شهردار سئول انتخاب شد. او همچنین امید سوسیال لیبرالها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ بود.