صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بالا رفتن خشونت‌ها در دارفور؛ سودان نیروهای نظامی را افزایش می‌دهد

بالا رفتن خشونت‌ها در دارفور؛ سودان نیروهای نظامی را افزایش می‌دهد

عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان اعلام کرد که با افزایش خشونتها در دارفور، قرار است تا نیروهای نظامی بیشتری به این منطقه ناآرام ارسال شوند. او گفت که نیروهای نظامی از مردم غیرنظامی در فصل کشاورزی دفاع خواهند کرد.
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، روز شنبه مردان مسلح ناشناس بیش از ۶۰ نفر را در این منطقه کشتند و در روز قبل از آن نیز ۲۰ نفر کشته شده بودند. از سال ۲۰۰۳ تاکنون صدها هزار نفر در جنگ بین نیروهای دولتی و شورشیان در دارفور کشته شدهاند و میلیونها نفر مجبور به ترک خانههایشان گردیدهاند. به گفته مسئول هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل چندین روستا نیز به آتش کشیده شده و مغازه و فروشگاهها غارت شدهاند.
این مقام سازمان ملل در بیانیهاش نوشته: "بالا رفتن درگیریها و خشونتها در مناطق مختلف دارفور موجب افزایش جابجایی مردم و به خطر انداختن فصل کشاورزی شده است، بالا رفتن میزان مرگ و از بین رفتن معیشت آنان نیاز به کمکهای بشردوستانه را بیشتر کرده است".
تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت حملههای اخیر را برعهده نگرفته است. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر تاکنون در این منطقه جان خود را از دست داده و ۲ میلیون نفر نیز آواره شدهاند. عمرالبشیر به جرم جنایت جنگی و قتل عام توسط دادگاه بینالمللی جنایی تحت تعقیب است. هفته گذشته آقای البشیر ۷۶ ساله در دادگاهی در خارطوم در ارتباط با کودتای نظامی ۱۹۸۹ که منجر به قدرت رسیدن وی شد حاضر شد. در صورتیکه دادگاه وی را مجرم تشخیص دهد، ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. آقای البشیر به جرم فساد نیز در دادگاه مجرم شناخته شده است.