صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دستور پوتین برای استفاده عمومی از واکسن بحث‌برانگیز کـرونـا

دستور پوتین  برای استفاده عمومی از  واکسن بحث‌برانگیز  کـرونـا

روسیه نخستین کشوری است که رسما اولین واکسن کرونا را به نام خود ثبت کرده است. از نظر برخی محققان اما این امر بسیار شتابزده بوده و نتایج آزمایش آن هنوز مشخص نیست. پوتین فرمان داد تا این واکسن مورد استفاده همگان قرار گیرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اجازه داد تا واکسن روسی ضد ویروس کرونا مورد استفاده گسترده قرار بگیرد. بدین ترتیب روسیه اولین کشوری است که در آن اولین واکسن به طور وسیع در دسترس همگان قرار داده میشود.
پوتین در نشست اعضای دولت خود خبر داد که واکسن ضد ویروس کرونا در روسیه به ثبت رسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت: «تا آنجا که من میدانم روز ۱۱ اگست روسیه اولین کشور جهان بود که واکسن ضد ویروس کرونا را به ثبت رسانده است.»
رسانههای روسی نام واکسن روسی را "اسپوتنیک وی" عنوان کردهاند.
رئیس جمهور روسیه همچنین گفته است که به یکی از دخترانش دو بار واکسن ضد کرونا تزریق شده و خود او در حین تست حضور داشته است.
واکسن روسی ضد ویروس کرونا توسط مرکز تحقیقات ملی همهگیرشناسی و میکروبیولوژی با نام "گامالئی" تهیه شده است.
واکسن یاد شده تاکنون در مرحله مطالعات اولیه تنها بر روی تعداد محدودی انسان آزمایش شده است و به همین جهت استفاده گسترده از این واکسن در سطح بینالمللی با مخالفت و انتقاد روبرو است.
منتقدین گفتهاند که واکسن روسی پس از کمتر از دو ماه آزمایش بر روی انسان تائید شده است.
بسیاری از محققان و کارشناسان داخل و خارج روسیه نسبت به ثبت واکسن جدید قبل از اتمام مرحله آزمایش نهایی انتقاد کردهاند. گفته میشود که این گونه آزمایشها معمولا چندین ماه طول میکشد و تست آن بر روی هزاران نفر انجام میگیرد.
برخی از ناظران گمان میكنند كه دلیل اعلام زودهنگام کشف این واکسن "بلندپروازانه" این بوده است که مسكو به دنبال "موفقیت تبلیغاتی" است. ویتالی سورییف، از انستیتوی مچنیکوف روسیه، گفته است که تولید واکسن در مدتی کوتاه، "اثبات اثربخشی و بیضرر بودن" آن را غیرممکن میکند. لاورنس گوستین، کارشناس امور بهداشت جهانی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، نگران این است که روسیه مراحل مهمی را در فرآیند تولید واکسن از سر نگذرانده و در نتیجه این واکسن ممکن است نه تنها بیاثر، بلکه خطرناک هم باشد.
سازمان بهداشت جهانی هم تأکید میکند که واکسنها پیش از تولید باید تمام مراحل آزمایش را طی کنند.
كریستیان لیندمایر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، گفته است که برای تولید واکسن شیوهها و دستورالعملهای تعیینشده وجود دارد. آنتونی فاوچی، کارشناس برجسته ویروسشناسی و مشاور عالی دولت آمریکا هم نگرانیهای خود را پنهان نمیکند. فاوچی نسبت به این امکان که کشورهای دیگر، مانند روسیه و چین، بتوانند زودتر واکسن تهیه کنند، ابراز تردید کرد و گفت، امیدوار است که چین و روسیه "پیش از توزیع واکسن حتما درباره مفید و کارآمد بودن آن اطمینان" حاصل کنند.