صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احکام پرونده خاشقجی تمسخر عدالت است

احکام پرونده خاشقجی تمسخر عدالت است

گزارشگر اعدامهای فراقانونی در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل احکام صادر شده برای متهمان قتل خاشقجی را فاقد مشروعیت دانست. نامزد خاشقجی نیز صدور این احکام و بستن پرونده قتل خاشقجی را به مضحکه کشیدن عدالت و قضاوت خواند.
صدور احکام پرونده قتل جمال خاشقجی، منتقد عربستان و خبرنگار نامآشنای واشنگتن پست، واکنشهای بسیاری را در پی داشته است.
دادگاهی در ریاض روز دوشنبه احکام مجازات هشت نفر از متهمان این پرونده را اعلام کرد. این در حالی است که هویت متهمان همچنان فاش نشده است. افزون بر آن، نتایج مربوط به تحقیق پیرامون عاملان و آمران این قتل نیز منتشر نشدهاند.
خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه هشتم سپتامبر (۱۸ سنبله) با انتشار گزارشی از ریاض به واکنشها به احکام مجازات صادر شده از سوی دادگاه رسیدگی به قتل خاشقجی پرداخته است.
احکام اعدام پنج نفر از متهمان این پرونده، پس از "درخواست بخشش" از سوی پسران خاشقجی، به بیست سال زندان تخفیف یافته بود. برای سه متهم دیگر نیز بین هفت و ۱۰ سال زندان تعیین شده است. این در حالی است که نام متهمان این پرونده همچنان محرمانه مانده است.
خدیجه جنگیز، نامزد جمال خاشقجی با انتشار یک پست توییتری، محاکمه متهمان پرونده قتل خاشقجی را محاکمهای نمایشی خوانده است.
نامزد خاشقجی در این پست توییتری نوشته است: «احکامی که در ارتباط با پرونده قتل خاشقجی در عربستان منتشر شده به مضحکه کشیدن کامل عدالت است.»
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل خاشقجی اعلام کرد که با صدور احکام مجازات متهمان، این پرونده مختومه اعلام میشود.
نامزد خاشقجی در عین حال مینویسد که مسئولان قضایی عربستان بر آن هستند بی آنکه جهان از حقایق مربوط به مسئولان اصلی قتل خاشقجی مطلع شود، این پرونده را پایان یافته اعلام کنند.
خدیجه جنگیز نوشته است در احکام صادره روشن نشده که «چه کسانی طراح این قتل بوده، چه کسانی فرمان اجرای آن را صادر کرده و چه بر سر جسد خاشقجی آمده است؟ این پرسشهای مهم کاملا بی پاسخ ماندهاند.»