صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است

شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا  در جهان در حال افزایش است

بهتازهگی 302 هزار و 593 تن دیگر در کشورهای مختلف، به کووید-19 مبتلا شدهاند.
از سویی هم، 5992 تن از بیماران جان باختهاند که با این حساب، تعداد مجموعی قربانیان ویروس کرونا در جهان، به 913 هزار و 913 تن رسید.
این درحالیست که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، در ایالات متحده ثبت شده است.
تا کنون، بیش از شش میلیون و 588 هزار تن در امریکا، به کووید-19 مبتلا شدهاند که از این میان، 196 هزار و 328 تن، جان باختهاند.