صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی اعدام شد

نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی اعدام شد

به گزارش خبرگزاریهای ایران، حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی در زندان عادل آباد شیراز اجرا شده است.
روابط عمومی دادگستری ولایت فارس بدون ذکر نام نوید افکاری از حکم قصاص "یک متهم به قتل" در زندان عادل آباد شیراز خبر داده است؛ اما خبرگزاریهای دیگر ایران نام این فرد را نوید افکاری گزارش کردهاند.
نوید افکاری سنگری متولد ۱۳۷۲ به قتل کارمند حراست سازمان آب در شیراز متهم بود. او و برادرانش گفته بودند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شدهاند.
حسن یونسی، وکیل خانواده افکاری هم در توییتر نوشته که صبح دیروز به خانواده او اطلاع دادهاند که فرزندشان اعدام شده است.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم نوشت "با برادر نوید افکاری سوارهواپیما شدیم که بریم شیراز،خانواده مقتول قبول کرده بود که برای رضایت برویم و صحبت کنیم. همه امیدوارشده بودیم که رضایت بدهند،یک دقیقه قبل ازحرکت هواپیما زنگ زدند و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده است."
به گفته آقای محمودیان که با خانواده افکاری در ارتباط نزدیک است، وکلا در حال نوشتن لایحه برای درخواست اعاده مجدد بودند و انتظار اجرای حکم را نداشتند: "همزمان با وجود اینکه حکم قصاص ایرادات فراوان داشت از ترس اینکه ناگهان حکم اجرا نشود، با مشورت وکلا تصمیم بر این شد که رضایت خانواده مقتول نیز جلب شود تا دستاویزی برای اعدام نوید وجود نداشته باشد و با رایزنیهایی که با خانواده مقتول شد، قرار بر این شد که یکشنبه ۲۳ سنبله به دیدار ایشان برویم که به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین در ماه حرام دیروز صبح این حکم ظالمانه که بر اساس اقاریر زیر شکنجه زندانی بود اجرا شد."
آقای افکاری که چهرههای ورزشی و سیاسی جهان از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خواستار توقف حکم اعدامش شده بودند، به همراه دو برادرش در زندان شیراز بود.