صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفان دولت بلاروس برای پنجمین هفته متوالی به خیابان ‌ها آمد ند

مخالفان دولت بلاروس برای پنجمین هفته  متوالی به خیابان ‌ها آمد ند

هزاران تظاهر کننده ضد دولتی در مینسک، پایتخت بلاروس تجمع اعتراض آمیزی را آغاز کردند. این پنجمین یکشنبه ای است که اعتراضاتی علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور برگزار می شود.
نیروهای امنیتی شماری از افرادی را که قصد پیوستن به اعتراضات را داشتند، بازداشت کرده اند.
اعتراضات از زمان پیروزی مجدد آقای لوکاشنکو در انتخابات اخیر در این کشور آغاز شده و معترضان خواستار برکناری او و برگزاری انتخاباتی منصفانه هستند.
معترضان همچنین از اقدامات خشونت آمیز پلیس علیه مخالفان خشمگین هستند.
این اعتراضات برغم بازداشت و تبعید اجباری تقریبا تمامی رهبران مخالف همچنان ادامه دارد.
مقامات بلاروس از بازداشت بیش از یکصد نفر در جریان اعتراضات روز گذشته که با رهبری زنان برگزار شده بود، خبر داده اند.