صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات محلی روسیه؛ آزمونی برای قدرت حزب حاکم

انتخابات محلی روسیه؛  آزمونی برای قدرت حزب حاکم

مردم در سراسر روسیه برای رای گیری در انتخابات محلی به پای صندوقهای رای رفته اند؛ انتخاباتی که محک بزرگی برای حزب حاکم "روسیه متحد" که طرفدار ولادمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور است، بشمار میرود. حدود ۱۶۰ هزار نامزد برای گرفتن کرسیهای پارلمانهای محلی رقابت میکنند و در بسیاری از مناطق نیز فرمانداران هم قرار است انتخاب شوند.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که تنها چند هفته پیش آلکسی ناوالنی، منتقد سرشناس دولت پوتین، براساس شواهد بدست آمده توسط سم اعصاب نوویچوک مسموم شد.
حامیان آقای ناوالنی مدعی شدهاند که این کار به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری صورت گرفته، اتهامی که از سوی کرملین رد شده است.
آلکسی ناوالنی ماه گذشته (بیستم اگست) در پروازی که از سیبری به مقصد مسکو در حال حرکت بود که حالش بد شده و بعدا برای درمان به برلین آلمان منتقل گردید. آقای ناوالنی، در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان چارته برلین بستری است.
او پس از چند هفته که پزشکان وی را در وضعیت کمای مصنوعی قرار بودند، از کما خارج شده و حالش رو به بهبود است.
آقای ناوالنی از رقبای اصلی حزب "روسیه متحد" حمایت میکرد، حزبی که او حزب "کلاهبرداران و دزدان" نامیده بود.
تیم آقای ناوالنی از مردم روسیه خواسته بودند تا تاکتیکی رای بدهند، بطوریکه منجر به انتخاب بهترین نامزدها برای رقابت و شکست حزب حاکم "روسیه متحد" شود.
بعضی از این نامزدها با خود آقای ناوالنی همبستگی دارند، در حالی که بعضی دیگر از کمونیستها یا ملیگرایان هستند.
به گزارش خبرنگار بیبیسی در مسکو، حامیان آقای ناوالنی معتقدند که همین کارزار باعث شد که به او حمله و قصد جانش را بکنند.
خبرنگار بیبیسی در مسکو میگوید که حزب حاکم "روسیه متحد" به دلیل اصلاحات جنجالی بازنشستگی، کاهش درآمدها و فسادهای گسترده، بطور فزایندهای محبوبیت خود را از دست داده است.
کمیسیون انتخاباتی روسیه، به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجازه رایگیری زودهنگام در روزهای جمعه و شنبه یازدهم تا دوازدهم سپتامبر را داده است.
امروز، یکشنبه(۱۳ سپتامبر) روز اصلی رایگیری برای دهها میلیون رایدهنده در یازده منطقه، با بیش از ۵۶ هزار شعبه اخذ رای است.
این اولین انتخابات از زمان اصلاحات جنجالی قانون اساسی است که طی رفراندمی دو ماه پیش تایید شد. طبق اصلاح جدید قانون اساسیولادیمیر پوتین اجازه پیدا میکند تا تا سال ۲۰۳۶ میلادی در قدرت بماند.
این انتخابات همچنین محکی است برای انتخابات ملی پارلمان روسیه که قرار است در سال آینده برگزار شود.
سال گذشته، در پی رد صلاحیت عده زیادی از نامزدهای مخالف دولت برای انتخابات محلی، اعتراضات گستردهای در مسکو، برپا شد.
در آن زمان، مقامات روسیه به برخورد تند و سرکوب راهپیمایی متهم شدند، بیش از هزار نفر در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت و احکام زندان تا چهار سال به معترضان داده شد.
از دو ماه پیش، خاباروفسک، شرقیترین شهر روسیه، شاهد تظاهرات دائمی ضد پوتین بوده است. این شهر از زمان بازداشت سرگئی فرگال، فرمانداری که محبوبیت فراوانی داشت به صحنه اعتراضات ضد دولتی تبدیل شد و به افزایش نارضایتی مردم علیه دولت دامن زده است.