صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوشیهیده سوگا نخست وزیر جاپان می‌شود

یوشیهیده سوگا نخست وزیر جاپان می‌شود

یوشیهیده سوگا، دبیر اول کابینه جاپان با رای حزب لیبرال دموکرات بعنوان جانشین شینزو آبه، نخست وزیر جاپان خواهد شد.
حزب لیبرال دموکرات در انتخابات داخلی دیروز خود از بین سه نامزد، آقای سوگا را بعنوان رهبر جدید حزب انتخاب کرد و وی به احتمال بسیار بالا نخست وزیر جدید جاپان خواهد شد.
شینزو آبه، نخست وزیر جاپان چند هفته قبل اعلام کرد که از مقامش بعلت وخیم شدن وضعیت بیماری کنارهگیری میکند.
آقای آبه گفته است که نمیخواهد بیماری جلوی انجام وظایفش بعنوان نخست وزیر را بگیرد و از مردم جاپان بابت عدم ادامه نخست وزیری تا پایان دورهاش عذرخواهی کرد.
آقای سوگا که دبیر اول کابینه جاپان است، ۷۱ سال سن دارد و ناظران از قبل پیشبینی میکردند که وی پیروز انتخابات درون حزبی شود.
یوشیهیده سوگا یکی از نزدیکترین افراد به شینزو آبه بوده است و انتظار میرود که سیاستهای آقای آبه را پیگیری کند.
در انتخابات داخلی حزب لبیرال دموکرات آقای سوگا با ۳۷۷ رای از مجموع ۵۳۴ رای بعنوان رهبر جدید حزب انتخاب شد. رقیبان آقای سوگا در انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات ایشیبا شیگرو، دبیرکل پیشین حزب لیبرال دموکرات و کیشیدا فومیئو، رئیس امور خط مشی این حزب بودند رقیبان آقای سوگا در انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات ایشیبا شیگرو، دبیرکل پیشین حزب لیبرال دموکرات و کیشیدا فومیئو، رئیس امور خط مشی این حزب بودند رقیبان آقای سوگا در این انتخابات ایشیبا شیگرو، دبیرکل پیشین حزب لیبرال دموکرات و کیشیدا فومیئو، رئیس امور خط مشی این حزب بودند.
روز شنبه، سه نامزد شرکت کننده در این انتخابات در یک مناظره علنی در توکیو شرکت کردند.
روز چهارشنبه پارلمان جاپان برای انتخاب نخست وزیر جدید رای گیری خواهد داشت که با توجه به اکثریت حزب لیبرال دموکرات در پارلمان آقای سوگا به مقام نخست وزیری خواهد رسید.
با ادامه دوره فعلی نخست وزیری انتظار میرود که انتخابات پارلمانی در سپتامبر ۲۰۲۱ برای انتخاب نخست وزیر جدید در جاپان برگزار شود.
آقای سوگا که در یک خانواده کشاورز بزرگ شده است یک سیاستمدار کهنهکار میباشد.
نخست وزیر جاپان استعفا کرد
شینزو آبه سالها به بیماری کولیت زخمی مبتلا بود و این امر موجب شد تا وی زودهنگام از قدرت کنارهگیری کند. کولیت زخمی فرمی از بیماری التهابی روده است که رودهها به خصوص روده بزرگ را درگیر میکند و هنوز علت اصلی این بیماری در جهان ناشناخته است.
شینزو آبه سالها به بیماری کولیت زخمی مبتلا بود و این امر موجب شد تا وی زودهنگام از قدرت کنارهگیری کند
سال گذشته آقای آبه به رکورد طولانیترین فردی که مقام نخست وزیری جاپان را به طور متناوب در اختیار دارد، رسید. وی از سال ۲۰۱۲ نخست وزیر جاپان است. اناچکی، سازمان ملی رادیو تلویزیونی جاپان گفته است که آقای آبه ۶۵ ساله خواسته است که با استعفایش برای دولت مشکلی ایجاد نکند.