صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه کشور اروپایی برجام: معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه پیدا می‌کند

سه کشور اروپایی برجام:  معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه پیدا می‌کند

دولت آمریکا تاکید کرده که همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران که تعلیق شده بودند، با فعال کردن مکا نیسم ماشه از نیمه شب ۲۰ سپتامبر دوباره اجرایی میشوند اما سه کشور اروپایی حاضر در برجام گفتهاند معافیت ایران از تحریمهای سازمان ملل متحد ادامه پیدا خواهد کرد.
این اقدام دولت دونالد ترامپ به رغم مخالفت روسیه، چین و متحدان اروپایی آمریکا انجام میشود. کشورهای حاضر در برجام گفتهاند که آمریکا در پی خروج از برجام در موقعیتی نیست که بتواند از این مکانیسم استفاده کند.
دولت آمریکا همچنین تاکید کرده که تحریم تسلیحاتی ایران دیگر از اواسط ماه اکتبر تمام نمیشود و پابرجا خواهد ماند. تحریم تسلیحاتی علیه ایران قرار است ۲۷ ماه میزان امسال به پایان برسد.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه ایران در دولت آمریکا گفته است تمامی تحریمهای ایران بار دیگر اجرایی خواهند شد.
این اقدام آمریکا ممکن است به انزوای دیپلماتیک بیشتر این کشور منجر شود.
دیپلماتها میگویند کمتر کشوری حاضر خواهد بود دوباره تحریمهای وضع شده علیه ایران را که طبق معاهده برجام لغو یا تعلیق شدند، دوباره اجرایی کند.
دولتهای بریتانیا، آلمان و فرانسه در نامه به شورای امنیت که جمعه ۱۸ سپتامبر منتشر شد اعلام کردند تعلیق تحریمهای ایران در چارچوب برجام، بعد از تاریخ ۲۰ سپتامبر ادامه خواهد یافت.
این سه کشور در نامهای به ۱۵ عضو شورای امنیت که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته گفتند هر تصمیم یا اقدام برای ازسرگیری تحریمهای ایران، فاقد "تاثیر قانونی" خواهد بود.
آمریکا پس از ریاست جمهوری آقای ترامپ از برجام خارج شد و از آن زمان تحریمهای خود علیه ایران را از سر گرفته است.
سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام همچنان از این توافق هستهای حمایت میکنند.
نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه خود گفتند به طور "خستگی ناپذیر" برای حفظ برجام تلاش کردهاند و به این کار همچنان "متعهد" هستند.
این سه کشور قبلا در عین حال نگرانی خود را از رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران اعلام کردهاند.
آمریکا در ماه اگست تلاش کرد تحریمهای تسلیحاتی ایران را تمدید کند اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه آمریکا رای ندادند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا با دو رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و دو رای مخالف چین و روسیه روبرو شد.