صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان؛ شرکت بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان؛  شرکت بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط

رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ساعت ۶ صبح دیروز (یکشنبه، ۱۱ اکتوبر) به وقت محلی در این کشور آغاز شده و بنا به اعلام مراجع دولتی برگزاری انتخابات تا لحظه تنظیم این خبر بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردهاند.
در سراسر تاجیکستان ۶۸ حوزه انتخاباتی و ۳۳۷۵ مرکز رأی دهی قرار است رای مردم را در این انتخابات اخذ کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی تاجیکستان اعلام کرده که تا ساعت ۱۵ دیروز به وقت محلی ۳ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۲۱۵ نفراز رأیدهندگان آرای خود را به صندوقها ریختهاند که بیش از ۷۰ درصد از تعداد کلی واجدین شرایط رأی را تشکیل میدهد.
با توجه به این آمار جدید، بختیار خدایارزاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی تاجیکستان در گفت وگو با خبرگزاری دولتی "خاور" گفته که بر اساس مقررات قوانین تاجیکستان اگر بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط رأی به پایی صندوق ها حاضر شوند، انتخابات برگزار شده محسوب میشود. بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای کمیسیونهای انتخاباتی مسئولیت برگزار کردن انتخابات را بر عهده دارند. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان نزدیک پنج میلیون نفر واجد شرایط رأی در این کشور ثبت نام شدهاند.
قرار است ۱۵۹ ناظر بینالمللی از اتحاد کشورهای مستقل همسود به همراه ناظران سازمان همکاریهای شانگهای و برخی کشورهای خارجی بر جریان انتخابات نظارت کنند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا ۷ ناظر به انتخابات تاجیکستان اعزام کرده است. روسای پنج حزب سیاسی تاجیکستان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شدهاند.
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره است. رستم رحمت زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست، میراج عبداللهاف رئیس حزب کمونیست و رستم لطیف زاده رئیس حزب کشاورزی، رقیبان آقای رحمان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هستند.
برخی از این نامزدها مانند عبدالحلیم غفارزاده ، رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان برای سومین بار است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشود.
بسیاری حضور این نامزدها را در کنار امامعلی رحمان بیشتر "زینتی" و به خاطر دموکراتیک جلوه دادن انتخابات تحلیل میکنند زیرا رقیبان او چهرههای شناخته شده و مطرحی در جامعه نیستند. بر همین اساس پیشبینی میشود که آقای رحمان برای پنجمین بار در سه دهه اخیر برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. حزب سوسیال-دموکرات، تنها حزب مخالف دولت در داخل تاجیکستان انتخابات امروز را تحریم کرده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از تشکلهای عمده مخالف دولت آقای رحمان حق فعالیتهای سیاسی در این کشور را ندارد. زیرا پنج سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان این حزب را تروریستی اعلام کرد و فعالیت آن را در قلمرو این کشور ممنوع ساخت.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور فعلی و نامزد اصلی انتخابات امروز همراه خانوادهاش در مرکز رأی در مدرسه نزد خانهاش که در شهر دوشنبه واقع است، رأی داد.
رستم امامعلی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان هم قبل از پدرش در این مرکز رأی خود را به صندوق انداخت.
رایگیری تا ساعت ۸ شب به وقت محلی ادامه خواهد یافت. کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان گفته است که نتایج مقدماتی انتخابات را فردا، دوشنبه، ۱۲ اکتوبر اعلام خواهد کرد.