صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه اسراییل پیمان صلح با امارات را تایید کرد

کابینه اسراییل پیمان صلح  با امارات را تایید کرد

کابینه اسراییل دیروز (دوشنبه) با تأیید سند توافق عادیسازی روابط با دولت امارات، این سند را به کنست فرستاد.
پارلمان رژیم اسراییل نیز قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در خصوص این توافق تشکیل جلسه دهد. نتانیاهو روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که دوشنبه آینده توافقنامه صلح با امارات جهت تصویب به کابینه ارائه میشود. در خصوص توافق با بحرین نیز هنوز برنامهای برای تصویب این توافق در کابینه و کنست اعلام نشده است.
در مقابل اما امارات و بحرین هیچ برنامهای برای تصویب این توافق در پارلمان یا شورای عالی امارات ندارند. مسألهای که انتقاد معارضان اماراتی را برانگیخته و بسیاری از آنها گفتهاند که چنین توافقی طبق قانون اساسی باید به تأیید شورای عالی امارات برسد.
توافق سازش میان امارات و رژیم اسراییل برای اولین بار در ۱۳ آگست (۲۳ اسد) از زبان «دونالد ترامپ» اعلام شد و پس از آن بحرین نیز به این جمع پیوست و دو کشور در ۱۵ سپتمبر (۲۵ سنبله) با حضور در کاخ سفید به طور رسمی توافق سازش با اسراییل را امضاء کردند.