صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تازه ترین نظرسنجی ها در امریکا: تمایل بیش از ۵۰ فیصد امریکایی ها به بایدن

تازه ترین نظرسنجی ها در امریکا:  تمایل بیش از ۵۰ فیصد امریکایی ها به بایدن

روزنامه دیلی تلگراف در گزارش پیگیری نظرسنجی های خود نوشت:  متوسط ۱۰ نظرسنجی نشان می دهد که اندکی بیش از نیمی از امریکایی ها قصد دارند از بایدن حمایت کنند و حمایت از ترامپ با اختلافی حدود پنج تا شش امتیاز کمتر از بایدن است.
انتخابات امریکا روز سه شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ عقرب، برای تعیین رئیس جمهور آینده این کشور برگزار می شود و مدیریت امور را برای چهار سال آینده دوباره به ترامپ می سپارد یا کلید کاخ سفید را به بایدن می دهد. ترامپ دوم اکتوبر (۱۱ عقرب) به دلیل ابتلا به کرونا در شفاخانه بستری شد اما اکنون به نظر می رسد بهبود یافته است اما هنوز معلوم نیست این موضوع تا چه اندازه در رقابت های ریاست جمهوری در امریکا تاثیر داشته باشد. محبوبیت ترامپ حدود ۴۰ فیصد است و براساس گزارش تلگراف سطح یکنواختی داشته است. این گزارش در بررسی متوسط ۸ نظرسنجی قبلی میزان محبوبیت ترامپ را حدود ۴۴ فیصد عنوان کرد و افزود ۵۴ فیصد از امریکایی ها عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری را قبول ندارند. ترامپ محبوبیت بسیار کمتری نسبت به روسای جمهوری قبل از خود در این مرحله از دوران خدمت خود دارد.
نظرسنجی موسسه آیپسوس که به سفارش سایت امریکایی اکسیوس انجام شده است، نشان می دهد:  سه عامل ترس از شبه نظامیان مسلح، پولیس و کووید-۱۹ نگرانی رای دهندگان رنگین پوست از حضور مستقیم در پای صندوق های رای را تشکیل می دهد. مشارکت رنگین پوستان  نقش بسزایی در پیروزی ترامپ یا بایدن و سلطه دموکرات ها یا جمهوریخواهان در کانگرس دارد.
این نتایج نشان داد:
۸۲ فیصد امریکایی های سفیدپوست، ۷۴ فی صد از امریکایی های سیاه پوست، ۶۶ فیصد از امریکایی های آسیایی تبار، ۵۳ فیصد از لاتین تبارها(هسپانیک)  می گویند مطمئن هستند در انتخابات مشارکت می کنند یا تاکنون رای خود را داده اند.
۳۲ فیصد سیاه پوستان، ۳۰ فیصد لاتین تبارها و ۳۲ فیصد امریکایی های آسیایی تبار و فقط یک نفر از هر ۵ نفر پاسخ دهنده سفیدپوست دراین نظرسنجی نگران خشونت فیزیکی یا حمله مسلحانه حوزههای رای گیری خود هستند. یک سوم امریکایی های سیاه پوست، ۲۹ فیصد امریکایی های آسیایی تبار و ۲۴ فیصد از امریکایی های هسپانیک نگران هستند دولت به بهانه انتخابات مردم را یا بازداشت کند. فقط ۱۴ فیصد از رای دهندگان سفیدپوست همین نظر را داشتند. اکثریت ۵۷ فیصدی امریکایی های سیاه پوست نگران این هستند که آرای آنها شمرده نشود.
۶۱ فیصد امریکایی های آسیایی تبار، ۵۹ فیصد از امریکایی های سیاه پوست، ۵۱ فیصد از هسپانیکها نگران ابتلا به کرونا با حضور در پای صندوق های رای هستند و این دیدگاه تنها مورد تایید ۳۹ فی صد سفیدپوستان بود.
۸۲ فی صد مشارکت کنندگان سیاه پوست در نظرسنجی آیپسوس، ۷۷ فیصد امریکایی های هسپانیک، ۶۳ فیصد امریکایی های آسیایی تبار و ۵۹ فیصد سفیدپوستان گفتند که رئیس جمهور باید در سطح ملی و با آرای عمومی و نه با رای الکترال کالج ها انتخاب شود.
نظرسنجی آیپسوس در بازه زمانی ۱۵-۸ اکتوبر (۲۴-۱۷ میزان) با جامعه آماری دو هزار و ۵۲ نفر از جمعیت بالغ بالای ۱۸ سال در امریکا انجام شده است.