صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای جنوبی: علت مرگ کسانی که درگذشته اند واکسن آنفلوآنزا نیست

کوریای جنوبی:  علت مرگ کسانی که درگذشته اند واکسن آنفلوآنزا نیست

مقامات کوریای جنوبی میگویند مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله هیچ ارتباطی به واکسن آنفلوآنزا ندارد. او کمی قبل از مرگ واکسن آنفلوآنزا زده بود.
مرگ دستکم ۳۲ نفر بعد از تزریق واکسن آنفلوآنزا در کوریایجنوبی اسباب نگرانی شده است. این نوجوان ۱۷ ساله از اولین کسانی بود که پس از زدن واکسن آنفلوآنزا درگذشتهاند. مقامات بهداشتی کوریای جنوبی میگویند هیچ ارتباطی بین برنامه واکسیناسیون دولت و مرگ این افراد وجود ندارد و برنامه واکسیناسیون ادامه مییابد. تاکنون ۱۳ میلیون نفر در این برنامه شرکت کردهاند. نخست وزیر کوریای جنوبی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای درگذشتگان، خواستار تحقیق کامل در مورد علت مرگ این افراد شد هر چند ازتباط آن با واکسن آنفلوآنزا را نامتحمل دانست.
انجمن واکسن کوریایجنوبی کوریای جنوبی توصیه کرده واکسیناسیون ادامه یابد اما نظام پزشکی این کشور خواستار تعویق آن شده است. یکی از مقامهای نظام پزشکی خواسته تا مشخص شدن علت مرگ این افراد، برنامه واکسیناسیون متوقف شود.
در شرایطی که کوریای جنوبی با ویروس کرونا دست به گریبان است، مقامات این کشور امیدوارند واکسیناسیون سراسری مانع از شیوع وسیع آنفلوآنزای فصلی شود.
فصل آنفلوآنزا در کوریای جنوبی معمولا حدود یک ماه دیگر آغاز میشود و این نگرانی وجود دارد که اگر با همهگیری کرونا همزمان شود، خطر را برای گروههای آسیب پذیرافزایش دهد.
به گفته خبرگزاری کوریای جنوبی همه ساله در این کشور ۳۰۰۰ نفر به دلیل آنفلوآنزا جان خود را از دست میدهند.