صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آخرین مناظره بایدن و ترامپ؛ آرامش زیر سایه دکمه قطع صدا

آخرین مناظره بایدن و ترامپ؛  آرامش زیر سایه دکمه قطع صدا

دومین و آخرین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ و جو بایدن در نشویل، در ایالت تنسی برگزار شد.
رئیسجمهور جمهوریخواه امریکا و رقیب دموکراتش در این مناظره اختلاف نظرهایشان را درباره کرونا، تغییر اقلیم، نژادپرستی در امریکا، نظام بهداشت و همچنین سیاست خارجی به بحث گذاشتند و اتهامات متقابل فساد به یکدیگر زدند.
بعد از مناظره اول که با پریدن دو نامزد در میان حرف هم انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، در این مناظره دکمهای برای قطع میکروفون آنها در نظر گرفته شد تا خارج از نوبتشان صحبت نکنند.
این دو در مناظره دوم نسبت به مناظره اول لحن آرامتری داشتند و دو نامزد بیشتر به یکدیگر اجازه صحبت دادند.
اتهامات فساد
دونالد ترامپ مساله فعالیتهای اقتصادی هانتر بایدن، فرزند جو بایدن را به دفعات پیش کشید و گفت "ایمیلهای وحشتناکی" وجود دارد که نشان میدهد خانواده بایدن با چه طور پولهایی سر و کار دارد.
آقای ترامپ گفت: "وقتی این اتفاقها افتاد تو معاون رئیس جمهور بودی جو. چنین اتفاقاتی هرگز نباید میافتاد. تو یک توضیح به مردم امریکا بدهکاری."
رئیس جمهور امریکا در مناظره شب جمعه یک "مهمان ویژه" به نام تونی بوبولینسکی همراه داشت. فردی که میگوید پیش از این با هانتر بایدن، پسر جو بایدن، در فعالیتهای اقتصادی مشترکی شرکت داشته و میتواند برخی گزارشهای جنجالی درباره هانتر بایدن را تایید کند.
جو بایدن در مقابل گفت که مطلقا پولی از یک قدرت خارجی نگرفته است. او گفت صورتحسابهای مالیاتی خود را منتشر کرده و نشان میدهد که پولی از خارجیها نگرفته است. آقای بایدن گفت چرا آقای ترامپ هم مانند او صورتحسابهای مالیاتیاش را منتشر نمیکند. او خطاب به دونالد ترامپ گفت: "چه چیزی برای پنهان کردن داری؟"
جو بایدن در بخش دیگری از صحبتهایش به گزارشهای اخیر درباره فعالیتهای افتصادی دونالد ترامپ، از جمله چین پرداخت و از او انتقاد کرد که به دولت چین مالیات بیشتری داده تا دولت امریکا.