صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار سازمان ملل: صد هزار کودک یمنی در معرض مرگ از سوء تغذیه شدید

هشدار سازمان ملل: صد هزار  کودک یمنی در معرض مرگ از سوء تغذیه شدید

سازمان ملل متحد میگوید حدود ۱۰۰ هزار کودک در جنوب یمن در معرض خطر مرگ از سوء تغذیه شدید هستند و نیاز به رسیدگی فوری دارند.
این سازمان هشدار داده که میزان سوء تغذیه در میان کودکان زیر پنج سال منطقه جنوب یمن به بیشترین حدی رسیده که تا کنون ثبت شده است.
لیز گرند، هماهنگ کننده کمکه ای بشردوستانه سازمان ملل در یمن هشدار داده که وضعیت به نقطه بدون بازگشت نزدیک میشود و اگر جنگ همین الان تمام نشود "خطر ازبین رفتن یک نسل کامل از کودکان یمنی وجود دارد."
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، برنامه جهانی غذا و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در بیانیه مشترکی گفتهاند که علاوه بر جنگ خانمانسوز یمن، شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید کمکهای بینالمللی به وضعیت وخیم انسانی در این کشور دامن زده است.
کاهش کمکهای بینالمللی در یمن باعث شده که نهادهای امدادی تعدادی از مهمترین برنامههای حمایتی خود را متوقف کنند.
به گزارش سازمان ملل بیش از نیم میلیون کودک زیر پنج سال در جنوب یمن با سوء تغذیه شدید روبرو هستند و انتظار میرود نتایج آمارگیری در شمال هم که در حال انجام است "همین قدر نگرانکننده باشد."
به گفته نهادهای امدادی و غذایی وابسته به سازمان ملل تعداد کودکان در معرض خطر مرگ در صورت عدم رسیدگی فوری، به دست کم ۹۸ هزار مورد رسیده است.
خانم گرند میگوید این تعداد بیشترین آمار ثبت شده از زمان شروع جنگ یمن است.
بیش از ۲۴ میلیون نفر، معادل ۸۰ درصد جمعیت یمن به نوعی برای گذران زندگی به کمکنیازمندند و وضعیت انسانی امسال به شدت وخیمتر شده است.
در بیانیه نهادهای سازمان ملل گفته شده "نبرد در حال تشدید و سقوط اقتصادی در کنار همه گیری کووید-۱۹ جمعیت فرسوده و بیتوان را به آستانه نابودی میبرد."