صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عملیات گسترده پولیس اتریش علیه نهادهای وابسته به اخوان‌المسلمین و حماس

عملیات گسترده پولیس اتریش علیه  نهادهای وابسته به اخوان‌المسلمین و حماس

پولیس اتریش ۶۰ نهاد وابسته به اخوانالمسلمین و حماس را مورد بازرسی و بیش از ۷۰ نفر را تحت تعقیب قرار داده است. این عملیات با تدارکاتی یک ساله انجام گرفته است و به اقدام تروریستی اخیر در اتریش ارتباطی ندارد.
نیروهای انتظامی و امنیتی اتریش بامداد دوشنبه (نهم نوامبر) علیه نهادها و افرادی که گفته میشود در رابطه با اخوانالمسلمین و حماس هستند، عملیاتی به اجرا گذاشتند. در این رابطه ۳۰ نفر دستگیر شدهاند که قرار است هرچه سریعتر مورد بازجویی قرار گیرند.
بنا به گزارش دادستانی شهر گراتس در عملیات بامداد دوشنبه ۶۰ منزل مسکونی و مغازه و دفتر کار مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
دادستانی گراتس بیش از ۷۰ شخص و چندین بنیاد را به همکاری با سازمانهای تروریستی، حمایت مالی از تروریسم، فعالیتهای غیرقانونی و تبهکارانه و اقدام به پولشویی متهم کرده است.
دادستانی تأکید کرده که عملیات روز دوشنبه به اقدام تروریستی دوم نوامبر در وین ارتباطی نداشته است و به دنبال "بیش از یک سال تحقیقات وسیع و دقیق" نهادهای انتظامی و امنیتی اتریش و همچنین حدود ۲۱ هزار ساعت نظارت بر افراد و اماکن انجام گرفته است.
فرانتس روف، مدیرکل امور امنیت عمومی اتریش، گفته است که در عملیات گستردهای که ساعت ۵ صبح دوشنبه شروع شد، روی هم ۹۳۰ مأمور از واحدهای گوناگون پولیس شرکت داشتهاند. عملیات حدود ساعت ۸ و نیم بامداد به پایان رسید. در بازرسی از خانهها و اماکن علاوه بر اسناد و مدارک، چندین دستگاه کامپیوتر و تلفن همراه ضبط شد.