صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شبه‌نظامیان اسلامگرا ۵۰ نفر را در موزامبیک 'سر بریدند'

شبه‌نظامیان اسلامگرا ۵۰ نفر را در موزامبیک 'سر بریدند'

به گزارش رسانههای دولتی گروههای شبهنظامی اسلامی سر ۵۰ نفر را در شمال موزامبیک بریدهاند.
گزارش های دیگر حاکی از آن است که ستیزهجویان یک زمین فوتبال را در روستایی به "زمین اعدام" تبدیل کردهاند و در آنجا سر میبرند و بدنهای قربانیان قطعه قطعه میکنند.
رسانههای دولتی گزارش دادند که چند نفر نیز در یک روستای دیگر سر بریده شدند.
قطع سرها آخرین مورد از حملات وحشتناکی است که شبهنظامیان از سال ۲۰۱۷ در استان استان کابو دلگادو موزامبیک انجام دادهاند.
در درگیریهای این استان که عمدتا مسلمان است، بیش از ۲۰۰۰ نفر کشته و حدود ۴۳۰ هزار نفر نیز آواره شدهاند.
این استان در سال ۲۰۱۷ مجموعا دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت.
این شبه نظامیان با گروه دولت اسلامی (داعش) در ارتباط هستند و به دنبال جای پایی در جنوب آفریقا میگردند.
این گروه از فقر و بیکاری جوانان برای استخدام آنها در جنگی استفاده میکند که با هدف برپایی دولت اسلامی آغاز کردهاند.
بسیاری از افراد محلی شکایت دارند که از صنایع یاقوت و گاز استان بهره اندکی میبرند.
خوزه تمبه خبرنگار بی بی سی در ماپوتو پایتخت گزارش داد که حمله اخیر، بدترین حمله شبه نظامیان بوده است.
او بسیاری از مردم شوکه شده اند و خواهان حل مسالمتآمیز درگیریها هستند.
بنابر گزارشها افراد مسلح وقتی جمعه شب به روستای نانجابا هجوم بردند شعارهای "الله اکبر" میداند و تیر هوایی شلیک میکردند.
گفته میشود شماری از زنان روستا نیز ربوده شده اند و روستاییانی که قصد فرار داشتند به زمین فوتبال که محل اعدام بوده منتقل شدهاند.
بنابر گزارشها اعدامها و سربریدن از روز شنبه تا روز یکشنبه ادامه داشته است.
دولت موزامبیک برای مهار شورش خواستار كمك بینالمللی شد و گفت كه نیروهای این كشور نیاز به آموزشهای تخصصی دارند.
گروههای مدافع حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی موزامبیك نیز در جریان عملیات ضد شورش، مرتکب نقض حقوق بشر شدند. این نهادها در گزارش خود به مواردی از جمله دستگیریهای خودسرانه، شكنجه و كشتار اشاره کردهاند.