صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خشم ترامپ از زمان انتشار اخبار خوب مربوط به واکسن کرونا

خشم ترامپ از زمان انتشار  اخبار خوب مربوط به واکسن کرونا

شماری از شرکتهای دواسازی خبر از موفقیت چشمگیر خود در تولید واکسن پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ دادهاند. دونالد ترامپ انگیزه انتشار این اخبار خوب در این زمان را سیاسی میداند و به شرکتهای دوا سازی حمله کرده است.  روز دوشنبه نهم نوامبر ، کمتر از یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شماری از شرکتهای داروسازی خبر از موفقیتهای خود در زمینه تولید واکسن پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید ـ ۱۹ دادهاند.
همین موضوع خشم و ناخشنودی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را برانگیخته است. او با انتشار چند پست توییتری مدعی شده است که زمان انتشار این اخبار حکایت از یک تصمیم سیاسی دارد. دونالد ترامپ با انتشار یک پست توییتری اعلام کرده است که سازمان غذا و دوای آمریکا (FDA ) و دموکراتها بر آن بودهاند که او از مزایای تولید واکسن کرونا پیش از انتخابات بهره نبرد و از این رو، خبر واکسن کرونا را پنج روز پس از انتخابات اعلام کردهاند. ترامپ در یک پست توییتری دیگر مدعی شده است که اگر جو بایدن بر سر کار میبود، تا چهار سال دیگر نیز از واکسن کرونا خبری نبود.
دونالد ترامپ از زمان انتشار خبر موفقیت دو شرکت بایونتک و فایزر در تولید واکسن کرونا انتقاد کرده و به سازمان غذا و دوای دولت خود (مسئول صدور مجوز دارو در آمریکا) به شدت تاخته است. ترامپ گفته است که شرکت فایزر شجاعت آن را نداشته که این خبر را پیش از برگزاری انتخابات اعلام کند. این در حالی است که رئیس شرکت یاد شده در مصاحبه با شبکه خبری "سیانان" ادعای سیاسی بودن زمان انتشار این خبر را رد کرده است. شرکت فایزر اعلام کرده است که نتایج تحقیقات صورتگرفته بر روی تاثیرات این واکسن روز یکشنبه کسب شده است.