صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحرکات نظامی چین و هند؛ دو قدرت هسته‌ای برای رویارویی آماده می‌شوند؟

تحرکات نظامی چین و هند؛  دو قدرت هسته‌ای برای رویارویی آماده می‌شوند؟

مناقشه مرزی کنونی هند با چین، سبب شده که هند در طی پنج ماه گذشته یک رشته تدابیر نظامی اتخاذ کند. آزمایشهای موشکی، ارتباط نزدیکتر اطلاعاتی و تایید آشکار گروه چهارگانه منطقهای که عمدتا یک گروه مخالف چین تلقی می شود، از جمله این تدابیر است.
همچنین به نظر می رسد که هند با دعوت از استرالیا برای شرکت در مانور دریایی سالانه مالابار- که همواره شامل نیروهای دریایی هند، آمریکا و چاپان بوده، پیامی به چین فرستاده است. به دلیل حساسیت های چین، تا به حال هند از دعوت از استرالیا برای شرکت در مانورهای مالابار قبلی، خودداری کرده بود.
علاوه براین، هند برای رفع کمبودهای تاکتیکی خود به تلاش برای تسریع در خرید تجهیزاتی مانند یونیفورم های نظامی مخصوص زمستان، تفنگ، مهمات و سایر ساز و برگهای نظامی ادامه داده است.
رسانه های چین گزارش داده اند که نظامیان این کشور برای تقویت حضورشان در نواحی مرزی در جریان سرمای طاقت فرسای هیمالیا، تدابیر ویژهای اتخاذ کرده اند. فراهم آوردن محل سکونت مناسب و غذای گرم از جمله این تدابیر است.
اگر چه تهیه مقدمات نظامی لزوما به معنی درگیری قریب الوقوع از جانب هیچ یک از دو طرف نیست، ولی مبین این است که دو کشور خود را برای یک رویارویی طولانی که از ماه مه ادامه داشته، آماده کرده اند.