صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه بزرگترین توافق تجاری در جهان را امضا کردند

پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه  بزرگترین توافق تجاری در جهان را امضا کردند

۱۵ کشور در آسیا و اقیانوسیه روز یکشنبه (۱۵ نوامبر) با امضای توافقنامهای بزرگترین گروه تجارت آزاد را تشکیل دادند؛ در این توافق که مورد حمایت چین است، آمریکا حضور ندارد.
توافق تشکیل گروه "همکاری اقتصادی جامع منطقهای" (موسوم به "آرسیاییپی") در یک نشست مجازی منطقهای به میزبانی هانوی در ویتنام به امضا رسیده است.
این گروه ممکن است به چین به عنوان شریک اصلی تکیه کند و نقش این کشور را در اقتصاد جهان پر رنگتر کند؛ قدرتهای بزرگ اقتصادی در جنوب شرقی آسیا نظیر ژاپن، کره جنوبی در همکاری با چین ممکن است با شرایط جدید در وضعیت بهتری برای ساماندهی قوانین تجاری منطقه قرار گیرند. هدف این گروه در سالهای آینده کاهش تعرفهها در بسیاری از مناطق است. تشکیل گروه "همکاری اقتصادی جامع منطقهای" میتواند به چین کمک کند وابستگی خود را به بازارها و فنآوری خارجی کاهش دهد.
انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن) متشکل از کشورهای مالزی، سنگاپور، برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، فیلیپین، تایلند و ویتنام است.
گروه "همکاری اقتصادی جامع منطقهای" (موسوم به "آرسیاییپی") متشکل از ۱۰ عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن) و ۵ کشور چین، چاپان، کویایی جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است. غیبت آمریکا از این توافق و همچنین پیمان تجاری اقیانوس آرام (ترانس پاسیفیک) این کشور را از دو گروه مهم تجاری خارج کرده که کشورهای دارای سریعترین رشد اقتصادی منطقه را در اختیار دارد.
بعضی از تحلیلگران میگویند بنظر نمیرسد جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در آینده نزدیک آمریکا را به پیمان تجاری اقیانوس آرام (ترانس پاسیفیک) ملحق کند؛ چون دولت جدید آمریکا احتمالا باید به اولویتهایی نظیر مهار کووید-۱۹ در آمریکا بپردازد.