صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خروج اقتصاد جاپان از رکود در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰

خروج اقتصاد جاپان از رکود در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰

اقتصاد جاپان با حدود ۵ درصد رشد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی از رکود خارج شده است؛ افزایش تقاضای داخلی و همچنین صادرات از دلایل این رشد بودهاند.
با وجود این رشد، انتظار میرود اقتصاد جاپان در سال مالی جاری که در ماه مارس سال آینده (۲۰۲۱) پایان مییابد ۵/۶ درصد کوچکتر شود.
چاپان اوایل امسال (میلادی)، پس از دو دوره سهماهه افت اقتصادی، وارد رکود اقتصادی شده بود.
رشد اقتصادی این کشور در حالی اعلام شده که با اعمال محدودیتهای مرتبط با شیوع کرونا از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، تولید در این کشور مانند بسیاری دیگری از نقاط جهان محدود شده بود و شهروندان در خرج کردن محتاطتر بودند.
دولت جاپان پیشتر دو بسته نجات اقتصادی را به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد دالر را معرفی کرده بود که شامل پرداخت نقدی به هزاران خانواده جاپانی و وامهای کوچک تجاری بودند. سومین اقتصاد بزرگ جهان در حالی نشانههای بهبود اقتصادی را بروز داده که عدهای از تحلیلگران اقتصادی معتقدند نرخ رشد اقتصادی ماههای پیش رو ممکن است کمتر از سه ماهه سوم باشد.
کشورهای آسیایی در میان بزرگترین تولیدکنندگان کامپیوترهای لپتاپ، تجهیزات ارتباطاتی و وسایل الکترونیکی در جهان هستند؛ با شیوع کرونا و خانهنشینی بسیاری از مردم جهان تقاضا برای اینگونه وسایل بالاتر رفت. با شرایط ایجاد شده بسیاری به دورکاری در خانه روی آورند و از طریق اپلیکیشنهایی نظیر "زوم" جلسات کاری خود را برگزار کردهاند؛ از همین رو اقتصاد کشورهای آسیایی در بهبود پیشرو بودهاند.
خروج جاپان از رکود و تبدیل آن به رشد در سه ماهه سوم سال سریعترین نرخ بازگشت رشد اقتصادی این کشور بوده. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال بدترین ارقام از زمان اعلام رسمی دادههای رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۸۰ میلادی بوده؛ حتی بدتر از بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی.
رشد اقتصادی اخیر جاپان برای دولت جاپان خبر خوبی است؛ این کشور در موج دوم کرونا مانند بسیاری از کشورهای دیگر از اقدامات محدودکننده خودداری کرده است.
صندوق بینالمللی پول تخمین زده اقتصاد جهان امسال ۴/۴ درصد کوچکتر شود؛ بر همین اساس انتظار میرود اقتصاد آمریکا امسال ۴/۳۳ درصد آب رود.
چین تنها کشوری بوده که به رشد اقتصادی خود در بحران کرونا ادامه داده؛ نرخ رشد اقتصادی چین امسال ۲ درصد تخمین زده شده. دیروز پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه با امضای توافقنامهای بزرگترین گروه تجارت آزاد موسوم به گروه "همکاری اقتصادی جامع منطقهای" را تشکیل دادند .
توافق اخیر برای اولین بار چین، جاپان و کره جنوبی را در توافق آزاد تجاری قرار داده است.
این گروه ممکن است به چین به عنوان شریک اصلی تکیه کند و نقش این کشور را در اقتصاد جهان پر رنگتر کند؛ قدرتهای بزرگ اقتصادی در جنوب شرقی آسیا نظیر چاپان، کره جنوبی در همکاری با چین ممکن است با شرایط جدید در وضعیت بهتری برای ساماندهی قوانین تجاری منطقه قرار گیرند.
هدف این گروه در سالهای آینده کاهش تعرفهها در بسیاری از مناطق است.