صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاور ارشد ترامپ از انتقال رسمی قدرت به بایدن سخن گفت

مشاور ارشد ترامپ از انتقال رسمی قدرت به بایدن سخن گفت

رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی امریکا اعلام کرد که در صورت تایید پیروزی بایدن، به انتقال رسمی و آرام قدرت متعهد است. اوبراین همچنین تیم جو بایدن را تیمی حرفهای خواند که پیش از این نیز در کاخ سفید فعالیت داشتهاند.
بهرغم گذشت دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دونالد ترامپ همچنان از پذیرش شکست خود در این انتخابات اجتناب میورزد.
این در حالی است که شماری از نزدیکان و همکاران او بر این باورند که ترامپ ناگزیر به پذیرش نتایج این انتخابات خواهد شد.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در همایش دیجیتال "امنیت جهانی" از انتقال رسمی و برنامهریزی شده قدرت به دولت جدید سخن گفته است.
گفته شده است که حتی در صورت عدم پذیرش شکست از سوی ترامپ، انتقال قدرت به شکل آرام به تیم بایدن در کاخ سفید صورت خواهد گرفت.
اوبراین در سخنرانی خود تاکید کرده است که انتقال رسمی قدرت به تیم بایدن منوط به اعلام رسمی نتایج این انتخابات خواهد بود.
او هنوز پیروزی بایدن در این انتخابات را قطعی نمیداند. این در حالی است که بر اساس نتایج اعلام شده، جو بایدن کارزار انتخابات ریاست جمهوری را آشکارا به سود خود به پایان رسانده است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده است که هرگاه شکایات تیم وکلای ترامپ نتیجهای نداشته باشد، انتقال قدرت به شکل رسمی تضمین میشود.
اوبراین همچنین از تیم همکاران جو بایدن در کاخ سفید تعریف کرده و گفته است:
«آنها افراد حرفهای برای اشغال پستها در کاخ سفید را در اختیار دارند. بسیاری از آنها پیش از نیز مدتها در کاخ سفید مشغول به کار بودهاند.»