صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

'اعلان جنگ' عربستان به اردوغان و به خطر افتادن منافع اقتصادی ترکیه

'اعلان جنگ' عربستان به اردوغان  و به خطر افتادن منافع اقتصادی ترکیه

اخیرا گزارش شدکه عربستان سعودی نقشی کلیدی در تحریم کالاهای ترکیهای به عهده گرفته است و اختلافات تجاری دو کشور دارد شدت میگیرد.
تنش بین دو کشور در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است، و شعارهای جدلی و جاهطلبیهای آنکارا در شرق مدیترانه، لبییا و سوریه باعث ناآرامی و ناخشنودی عربستان و دیگر رقیبان ترکیه شده است.
رقابت آنکارا و ریاض بر سر برتری منطقهای با ممنوعیتهای غیررسمی، تحریمهای اعلامنشده، تاخیر در مرز و درخواست برای بایکوت کالاهای ترکیهای در خاورمیانه و شمال آفریقا همراه بوده است.
مزاحمت و اختلال
طبق گزارشها، ترکیه در ماههای اخیر با چالشهای عمده اقتصادی در عربستان روبهرو بوده است.
عجلان بن عبدالعزیز، رئیس شورای اتاقهای بازرگانی عربستان، روز ۳ اکتوبر با ارسال توییتی خواستار تحریم کالاهای ترکیهای شد. از آن زمان به بعد، تعدادی از شرکتها به کارزار او پیوستهاند.
فروشگاه زنجیرهای مهم العثیم ظاهرا تصمیم گرفته است که تمامی کالاهای ترکیهای را بایکوت کند، و رستوران زنجیرهای هرفی نیز اعلام کرده است که میخواهد "همبرگرهای یونانی" را جایگزین همبرگرهای "ترکیهای" کند.
شرکتهای ترکیهای میگویند که گرفتن قراردادهای عمرانی در عربستان غیرممکن شده است و ورود کالا نیز به این کشور با تاخیر صورت میگیرد.