صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسرائیل سفارتخانه‌های خود را در حالت آماده‌باش قرار داد

اسرائیل سفارتخانه‌های خود را در حالت آماده‌باش قرار داد

اسرائیل سفارتخانههای خود در تمام کشورها را برای محافظت در برابر اقدامات احتمالی انتقامجویانه ایران درحالت آمادهباش قرار داد. حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، اسرائیل و امریکا را متهم کرد، دانشمند اتمی ایران را کشتهاند. در پی سوءقصد به محسن فخریزاده، کارشناس ارشد برنامه موشکی و هستهای جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل با تشدید تدابیر در سفارتخانههای این کشور در سراسر جهان، این نمایندگیها را به حالت آمادهباش درآورد.
شبکه تلویزیونی ۱۲ اسرائیل گزارش داد، به تمام سفارتخانهها دستورکار لازم در این رابطه داده شده است. نهادهای جماعتهای یهودی نیز به تدابیر حفاظتی خود در کشورهای مختلف شدت بخشیدهاند. به گزارش سایت خبری آلمانی "تاگسشائو"، از قرار معلوم اسرائیل، در پی کشته شدن فیزیک دان ایرانی، احتمال حملات انتقامجویانه از سوی جمهوری اسلامی ایران را میدهد.
مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول حمله میدانند. روزنامه "نیویورک تایمز" به نقل از منابع سرویسهای مخفی گفته است، اسرائیل در پس این حمله بوده است.
امتناع اسرائیل از هر گونه اظهار نظر دولت اسرائیل تاکنون ارائه هرگونه ابراز نظر در مورد این رویداد را رد کرده است. در گذشته نیز اسرائیل مشارکت خود در موارد مشابه را نه تأیید و نه تکذیب کرده است. هماکنون این برداشت عمومی هست که نادر سرویس مخفی، مانند احتمالا سازمان موساد اسرائیل، وجود دارد که از امکان اجرای یک چنین عملیاتی سوءقصد در ایران برخوردار باشد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حدود دو سال پیش جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که درباره تداوم برنامه هستهای این کشور دروغ گفته است. نتانیاهو در آن زمان، به هنگام نمایش شواهد دال بر تداوم برنامه هستهای ایران، با افشای نام و عکس محسن فخریزاده گفت که افکار عمومی باید این فرد را به خاطر بسپارد.