صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسرائیل ادعای ظریف درباره تحریک امریکا به جنگ را واهی دانست

اسرائیل ادعای ظریف درباره تحریک  امریکا به جنگ را واهی دانست

یووال استاینیتز ادعای محمدجواد ظریف درباره آتشافروزی این کشور برای کشیدن پای امریکا به جنگ با ایران را بیمعنی خواند. وزیر انرژی اسرائیل گفت که این کشور در سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی در حالت آمادهباش کامل قرار دارد. اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره نقش اسرائیل در دامن زدن به تنش بین ایران و امریکا با واکنش تند وزیر انرژی اسرائیل روبهرو شده است.
یووال استاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل در مصاحبهای رادیویی روز یکشنبه سوم جنوری اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ارتباط با جنگافروزی این کشور را رد کرد.
به گفته یووال استاینیتز، این اسرائیل است که در سالروز حمله پهپادی به موتری حامل قاسم سلیمانی باید در برابر حملات احتمالی ایران در حالت آمادهباش باشد.
ایالات متحده امریکا مسئولیت حملات موشکی اخیر به سفارت خود در بغداد و همچنین دیگر تاسیسات این کشور در عراق را متوجه جمهوری اسلامی ایران میداند. گفته میشود گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را برعهده گرفتهاند.
روز شنبه دوم جنوری، محمدجواد ظریف با انتشار یک پست توییتری اسرائیل را متهم به آتش افروزی کرده بود. ظریف مدعی شده بود که اسرائیل بر آن است تا با حمله به تاسیسات امریکا در عراق، پای امریکا را به جنگ ساختگی علیه ایران بکشد. ظریف به ترامپ هشدار داده بود که در این دام نیافتد.
وزیر انرژی اسرائیل ادعای محمدجواد ظریف را واکنشی به تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمهای امریکا دانسته و گفته است که رهبران ایران خود را از نظر اقتصادی و امنیت ملی تحت فشار میبینند.
اسرائیل در آستانه سالروز حمله پهپادی امریکا به موتری حامل فرمانده سابق سپاه قدس، قاسم سلیمانی، بر آمادهباش نظامی خود افزوده است. پیش از وزیر انرژی اسرائیل دیگر مقامات این کشور و از جمله وزیر فرهنگ اسرائیل نیز از آمادهباش نظامی کامل در برابر حملات احتمالی ایران خبر داده بودند.
امریکا نیز با هدف "بازدارندگی" ایران از انجام چنین حملاتی دو بمبافکن بی-۵۲ خود را در منطقه مستقر کرده است.