صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان فرمانده 'لشکر طیبه' را به اتهام 'تامین مالی تروریسم' بازداشت کرد

پاکستان فرمانده 'لشکر طیبه' را به اتهام  'تامین مالی تروریسم' بازداشت کرد

پاکستان اعلام کرد فرمانده گروه اسلامگرای لشکر طیبه را که ادعا می شود مسئول حملات سال ۲۰۰۸ بمبئی بوده، دستگیر کرده است.
ذکی الرحمن لکھوی به اتهام "تامین مالی تروریسم" دستگیر شده است و بازداشت او در ارتباط با حمله مشخصی نبوده است. در حال حاضر پاکستان برای مقابله با تأمین مالی فعالیت شبهنظامیان، با فشار ناظران جهانی از جمله گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) روبرو است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد غیردولتی است که پیشنهاداتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه میکند. زمانی که کشوری وارد فهرست سیاه این گروه میشود، به معنی آن است که همکاری با آن کشور خطر پولشویی دارد و به این ترتیب بانکها و موسسات مالی از مراودات پولی با موسسات مالی آن کشور خودداری میکنند.
پاکستان که در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی (FATF ) قرار دارد و در صورتی که اقدامات مورد نظر این سازمان را انجام ندهد ممکن است در لیست سیاه قرار بگیرد. این کشور در هفتههای اخیر در حال آمادهسازی دفاعیات خود برای خارج شدن از "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی بوده است. فرمانده گروه اسلامگرای لشکر طیبه متهم شده که از طریق یک بهداری به ستیزهجویان کمک میکرد. هند مدتهاست که از پاکستان می خواهد ذکی الرحمن لکھوی را به محاکمه بکشاند، اما اسلامآباد میگوید دهلی ادله مشخصی ارائه نداده است. ذکی الرحمن لکھوی اولین بار در سال ۲۰۰۸ بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شد. هند و امریکا گروه غیرقانونی لشکر طیبه را طراح حملات مرگبار بمبئی میشناسند که به کشته شدن ۱۶۶ نفر منجر شد. در حملات مومبای که سه روز به طول انجامید، افراد مسلح در چندین نقطه حساس شهر، از جمله مراکز تجاری، ایستگاه های خط آهن و هتل های بزرگ، اقدام به تیراندازی و بمبگذاری کردند. نوامبر گذشته دادگاهی در پاکستان محمد سعید از بنیانگذاران لشکر طیبه را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. اتهام او نیز "تامین مالی تروریسم" عنوان شده بود.
بازداشت ذکی الرحمن لکھوی در حالی صورت میگیرد که یک کمیته تحقیق سازمان ملل متحد او متهم کرده که در حملاتی در دیگر کشورها از جمله در افغانستان، عراق و چچن دست داشته است.