صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

'دولت اسلامی' مسئولیت قتل یازده کارگر پاکستانی را به عهده گرفت

'دولت اسلامی' مسئولیت قتل یازده کارگر پاکستانی را به عهده گرفت

گروه موسوم به 'دولت اسلامی ' مسئولیت قتل یازده کارگر معدن در ایالت بلوچستان در غرب پاکستان را به عهده گرفته است. شبهنظامیان این کارگران را در روز شنبه در کنار معدن زغال سنگ ربوده بودند. قربانیان از اقلیت شیعه، هزاره، بودند که معمولا هدف حملات تندروهای اسلامگرا هستند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن این حملات آن را «تروریستی» خواند. این حمله شنبه شب در نزدیکی شهر «مچ» انجام شد. شهری کوچک در نزدیکی «کویته» مرکز ولایت بلوچستان در کشور پاکستان. این شهر به مرز افغانستان هم نزدیک است. بلوچستان بزرگترین ولایت و فقیرترین ناحیه پاکستان است.
شبهنظامیان مسلح، کارگران را از خانهای که به صورت اشتراکی در آن میزیستند، ربوده و آنها را به کوههای اطراف بردند. یکی از مقامهای محلی به روزنامه «داون» چاپ پاکستان گفته که پیکرهای بیجان شش نفر از کارگران را پولیس پیدا کرد و پنج نفر دیگر که به شدت زخمی شده بودند، بعدا درگذشتند. اسکندر کرمانی، خبرنگار بیبیسی، میگوید فلمی از محل کشف اجساد موجود است که نشان میدهد دست قربانیان به هم بسته شده بود و بدنهای متلاشی شدهشان کف کلبهای قرار گرفته است. تظاهرکنندگان که خواهان یافتن عوامل این قتل بودهاند، پیکرهای را در خیابان اصلی گذاشته و راه را بند آوردند. مقامهای رسمی، قول دادهاند که مقصران را پیدا کنند. هزارهها که اقلیت شیعه در پاکستان هستند مکرر در پاکستان مورد حمله اکثریت سنی قرار گرفتهاند.