صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی نانسی پلوسی از دسترسی ترامپ به کدهای هسته‌ای ارتش

نگرانی نانسی پلوسی از دسترسی ترامپ به کدهای هسته‌ای ارتش

نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمایندگان امریکا از ستاد مشترک فرماندهی ارتش خواست مانع از دسترسی ترامپ به کدهای هستهای شود. در حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کاپیتول، لپتاپ نانسی پلوسی توسط افراد ناشناس به سرقت رفته است. خانم پلوسی در تماسی با ستاد مشترک فرماندهی ارتش امریکا تأکید کرده است که ترامپ در آخرین روزهای زمامداری در کاخ سفید، نباید فرصت دست زدن به یک "حمله هستهای" را داشته باشد. او گفت که با بالاترین مقام ستاد مشترک فرماندهی در این باره صحبت کرده است.
او روز جمعه ۸ جنوری در نامهای به نمایندگان دموکرات پارلمان تصریح کرد که "یک رئیس جمهور نامتعادل" نباید بتواند با اقدام به فرمانهای نظامی یا دسترسی به کدهای هستهای، ارتش امریکا را به یک "حمله اتمی" وا دارد. او در نامه خود گفت که "با رئیسجمهوری چنین نامتعادل امریکا در وضعیتی بینهایت خطرناک" قرار گرفته است. او میافزاید: «باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا مردم و دموکراسی امریکا را از لطمات او حفظ کنیم».
پلوسی بار دیگر تأکید کرد چنانچه "ترامپ فوری و داوطلبانه" کنارهگیری نکند یا مایک پنس و اعضای کابینه او را "ناتوان از انجام وظیفه" و برکناری او اقدام نکنند، کنگره ایالات متحده باید دست به اقدام بزند. بایدن هواداران ترامپ را "تروریستهای داخلی" خواند بسیاری از چهرههای سیاسی و اقتصادی امریکا، حتی از میان سیاستمداران حزب جمهوریخواه، ترامپ را به خاطر حمله قانونشکنان به کنگره "شریک جرم" میدانند و با همین استدلال خواهان برکناری فوری او هستند.
در جریان حمله هواداران ترامپ به کنگره لپتاپ نانسی پلوسی توسط عواملی ناشناخته به سرقت رفته است. این خبر را یکی از همکاران حزب دموکرات به رسانهها اطلاع داد.
گزینه برکناری ترامپ
یک روز پس از حمله گروهی از هواداران ترامپ به کنگره، شماری از شخصیتهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده خواهان برکناری او و اخراج تیم همکاران او از کاخ سفید شدهاند. آنها میگویند یورش به عمارت کاپیتول حملهای وحشتناک به بنیادهای دموکراسی بوده است. صدایی که در امریکا بلند میشود: ترامپ باید برکنار شود نانسی پلوسی مهاجمان به بنای کنگره (کاپیتول) را "تروریست" خواند و گفت ترامپ که هواداران خود را به "شورش مسلحانه" فراخوانده است، نباید رئیسجمهور باقی بماند. او از مایک پنس، معاون ترامپ، دعوت کرد که طبق قانون اساسی موقتا مقام رئیس جمهور را به عهده بگیرد. بر اساس ماده ۲۵ اصلاحیه قانون اساسی چنانچه رئیسجمهوری به هر دلیلی از انجام وظیفه "ناتوان" باشد، معاون او میتواند جای او را پر کند. با اینکه از مدت زمامداری ترامپ در کاخ سفید تنها ۱۳ روز باقی مانده، افراد هرچه بیشتری میگویند که چنین فردی نباید در مقام رهبری کشور باشد. حتی برخی از اعضای کابینه دونالد ترامپ و متحدان او در حزب جمهوریخواه به دنبال راههای قانونی برای برکناری رئیسجمهوری هستند.