صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطع برق، پاکستان را در تاریکی فرو برد

قطع برق، پاکستان را در تاریکی فرو برد

در پی قطع برق در سراسر پاکستان و خاموشی در همه شهرها، بتدریج برق در بعضی مناطق پاکستان دوباره وصل میشود.
از حدود نیمه شب گذشته، اوایل بامداد یکشنبه ۱۰ جنوری، منازل در سراسر این کشور در تاریکی فرو رفتهاند.
مسئولان از مردم خواستهاند آرامش خود را حفظ کنند، اما هشدار دادهاند که احتمالا چندین ساعت طول بکشد تا برق در همه جا به طور کامل برقرار شود.
قطع برق در پاکستان امری معمول است. مکانهای مهم و ضروری مانند بیمارستانها اغلب از ژنراتورهای سوخت دیزل به عنوان ژنراتورهای پشتیبان استفاده میکنند.
عمر ایوب خان، وزیر انرژی پاکستان، در توییتی در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه نوشت "خاموشی در سراسر کشور به دلیل افت ناگهانی فرکانس در سیستم انتقال برق ایجاد شده است". شهرهای بزرگ، مانند اسلامآباد و لاهور و کراچی، ازجمله شهرهایی هستند که برقشان قطع شده است. آقای خان کمی دیرتر گفت که در بعضی مناطق، از جمله شهر پیشاور، برق دوباره وصل شده است.
او اضافه کرد که تحقیقات درحال انجام است تا دلیل قطع برق مشخص شود.
کمبود برق در پاکستان مشکلی همیشگی و باسابقه است و به همین دلیل هر از چند گاهی بسیاری از مناطق برای چندین ساعت در روز برق ندارند. این موضوع پیش از این منجر به اعتراضات خیابانی شده بود. در سال ۲۰۱۳ ، شبکه برق پاکستان پس از بروز نقص فنی در نیروگاه برق استان بلوچستان در جنوبغربی، کاملا از کار افتاد.