صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری عربستان؛ شهر بدون دود و موتر

پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری عربستان؛ شهر بدون دود و موتر

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی روز یکشنبه، دهم جنوری از راهاندازی پروژه «لاین» به عنوان شهر بدون موتر و کاربن در عربستان خبر داد.
این پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری بناست با تاکید بر مفهوم آیندهنگری و نزدیک شدن این کشور نفتی به مقولههای محیط زیستی و انرژیهای پایدار ساخته شود. محل اجرای این پروژه که سالهاست مقامهای سعودی از آن سخن میگویند در شمالی غربی این کشور، در سواحل دریای سرخ در ولایت تبوک است.
ساخت این شهر در سه ماهه اول سال جاری میلادی و با بودجه مصوب از صندوق سرمایهگذاری عمومی کلید خواهد خورد.
ولیعهد سعودی در همین زمینه گفت: «امروز به عنوان رئیس هیئت مدیره نئوم شما را با پروژه لاین آشنا میکنم، شهری با مساحتی معادل ۱۷۰ کیلومتر مربع که ۹۵ درصد انرژی مصرفی آن تجدید پذیراست و در آن خبری از موتر و کاربن و گازهای گلخانهای نیست.»
به گفته محمد بن سلمان «پروژه لاین یک انقلاب متمدنانه برای انسان است و انسان را در اولویت قرار میدهد.»
شهر یک میلیون نفری که ۳۸۰ هزار شغل ایجاد میکند
در بیانیه پروژه نئوم آمده: «این شهر از خدماتی مانند مدرسه، مراکز صحی و فضاهای سبز و همچنین حمل و نقل عمومی پرسرعت برخوردار خواهد بود.» هوش مصنوعی نقشی اساسی در طراحی این شهر بازی میکند. این شهر همچنین با ۱۰۰ درصد انرژی پاک اداره خواهد شد.»
شهر«لاین» یک میلیون نفر جمعیت خواهد داشت.
این پروژه قرار است ۳۸۰ هزار شغل ایجاد کرده و در عین حال پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۰ بتواند ۴۸ میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی پادشاهی عربستان کمک کند.