صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آرنولد شوارتزنگر: ترامپ بدترین رئيس جمهور تاریخ امریکا است

آرنولد شوارتزنگر: ترامپ بدترین رئيس جمهور تاریخ امریکا است

آرنولد شوارتزنگر، هنرپیشه و فرماندار پیشین ایالت کالیفرینا با انتشار پیام ویدیویی مردم امریکا را به وحدت فراخوانده است. او که عضو حزب جمهوریخواه است، از ترامپ به عنوان "بدترین رئیس جمهور کل تاریخ امریکا" یاد کرده است.
آرنولد شوارتزنگر در پیام ویدیویی خود ضمن اشاره به حکومت نازیها، حمله به کنگره امریکا را با روز "شیشههای شکسته" (روز حمله نازیها به خانهها و مغازههای یهودیان در آلمان و اتریش در سال ۱۹۳۸) مقایسه کرده و گروه راست افراطی "پراد بویز" را یک گروه نازی خوانده است.
شوارتزنگر، هنرپیشه نامآشنای هالیوود و یکی از اعضای حزب جمهوریخواه امریکا از منتقدان دونالد ترامپ محسوب می‌‌شود.
شوارتزنگر که متولد اتریش است، پس از مهاجرت به امریکا در سال ۱۹۸۳ تابعیت امریکا را دریافت کرد. او پس از فعالیتهای هنری وارد صحنه سیاسی شد و دورهای نیز فرماندار ایالت کالیفرنیا بود.
او امریکاییان را فراخواند تا وحدت خود را حفظ کنند. شوارتزنگر در این پیام ویدیویی دونالد ترامپ را "کودتاچی، دروغگو و رهبر شکستخورده" خوانده است.
شوارتزنگر تصریح کرد که ترامپ به عنوان "بدترین" رئیس جمهور امریکا به تاریخ میپیوندد. او افزود که برای وحدت امریکا از جو بایدن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.شوارتزنگر در پیام خود گفت که هرگاه جو بایدن موفق باشد، آنگاه ملت امریکا موفق خواهد بود. پیام ویدویی شوارتزنگر با استقبال زیادی روبهرو شده است.