صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ میزان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقبال اتحادیه اروپا از رویکرد دولت جوبایدن در قبال برجام

استقبال اتحادیه اروپا از رویکرد دولت جوبایدن در قبال برجام

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در همراهی با دولت بایدن در راستای نجات توافق هستهای با ایران تلاش خواهد کرد. هماهنگکننده سیاست خارجی اروپا ادعای ایران مبنی بر حمایت و پشتیبانی اتحادیه اروپا از تحریمها را رد کرده است.
جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ جنوری از اظهارات جو بایدن و مشاوران او در رابطه با بازگشت امریکا به توافق هستهای با ایران استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه بورل گفته است: «ما از رویکرد رئیس جمهوری جدید امریکا، جو بایدن در قبال توافق هستهای استقبال میکنیم و خواستار همکاری با دولت جدید ایالات متحده در این رابطه هستیم.»
هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: «این اتحادیه همه تلاشهای دیپلماتیک خود را به کار خواهد گرفت تا راه بازگشت امریکا به توافق هستهای با ایران را هموار کند و زمینه را برای پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی خود فراهم سازد.»
در پی تصمیم دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ امریکا از توافق هستهای با ایران خارج شد و پس از آن تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی را پیوسته تشدید کرد.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش به خروج امریکا از توافق هستهای، از سال ۲۰۱۹ اقدام به کاهش گامبهگام اجرای تعهدات برجامی خود کرده است.
جدیترین گام جمهوری اسلامی در نقض تعهدات برجامی اقدام ایران به افزایش غنیسازی اورانیوم به میزان ۲۰ درصد اعلام شده است. ایران از سوی دیگر، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا را متهم به همکاری و پشتیبانی از سیاستهای تحریمی امریکا علیه خود کرده است.
جوزپ بورل این اتهام را بی اساس خوانده و تاکید کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات برجامی خود و از جمله تعهدات ناظر بر تحریمها عمل کرده است.هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «بهرغم چالشهای جدی که توافق هستهای را تهدید میکنند، اتحادیه اروپا به تلاش خود برای نجات و حفظ آن ادامه داده است.» بارل درباره غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران به مقامات آن کشور هشدار داد و جمهوری اسلامی را فراخواند تا از افزایش تنش در ارتباط با توافق هستهای پرهیز کنند.
هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از ایران درخواست کرد، به همکاری کامل و بهموقع خود با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه دهد.