صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اف‌بی‌آی سوابق افراد گارد ملی مستقر در کنگره را بررسی می‌کند

اف‌بی‌آی سوابق افراد گارد ملی مستقر در کنگره را بررسی می‌کند

نگرانی درباره احتمال حمله به مراسم سوگند ریاست جمهوری بایدن زیاد است. ارتش امریکا وقوع این حمله از جانب نیروهای گارد ملی مستقر در کنگره را محتمل میداند از همین رو افبیآی در حال بررسی پیشینه این افراد است.
برای مراسم سوگند ریاست جمهوری جو بایدن در روز چهارشنبه ۲۰ جنوری، تدابیر و اقدامات امنیتی خاصی انجام شده است. از چندین روز قبل دهها نفر از نیروهای گارد ملی در کنگره مستقر شده و تا روز چهارشنبه ۲۵ هزار نفر از این نیروها به واشنگتن اعزام خواهند شد.
ارتش امریکا بر این باور است، احتمال اینکه در میان این نیروها افراد رادیکالی باشند که قصد بر هم زدن مراسم سوگند را داشته باشند کم نیست. به همین دلیل پولیس فدرال امریکا، افبیآی پیشینه و سوابق تمامی این افراد را بررسی میکند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رایان مککارتی، دبیر ارتش ایالات متحده ضمن اعلام این خبر نوشت: «تا کنون هشدار یا تهدید مشخصی وجود نداشته، اما مهم است که هشیار باشیم.» مککارتی یک مقام ارشد غیرنظامی در ورزات دفاع ایالات متحده است.
شمار نیروهای گارد ملی که برای حفاظت از مراسم سوگند ریاست جمهوری جو بایدن به واشنگتن اعزام شدهاند، حداقل دو و نیم برابر نیروهایی است که در مراسم تحلیف روسای جمهوری پیشین حضور داشتند.
در میان سربازان ارتش امریکا هواداران گروههای خرابکار و تندرویی که روز ۶ جنوری به کنگره حمله کردند وجود دارند. در میان ۱۲۵ نفری که در ارتباط با این حمله دستگیر شدهاند، تعداد زیادی ارتشی سابق یا فعلی وجود دارد.
ارتش ایالات متحده به طور روتین بررسی میکند که آیا بین سربازان نیروهای تندرو و رادیکال وجود دارند یا نه. بررسی کنونی افبیآی در حقیقت اضافه بر تحقیقات روتین ارتش است.
مککارتی و تعداد زیادی از طرف پولیس، گارد ملی، سرویس امنیتی و سایر ادارات مرتبط روز یکشنبه (۱۷ جنوری) برای اقدام مشترک در روز تحلیف برنامهریزی کردهاند. به گفته رییس غیرنظامی ارتش ایالات متحده، هدف این است که انتقال قدرت در امریکا بدون پیشامدی انجام شود. مککارتی گفته: «این اولویت ملی ماست.»