صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار

هشدار سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار

فرستاده ویژه سازمان ملل در میانمار به کودتاچیان هشدار داد که هرگونه اقدام خشونت آمیز پیامدهای سختی برای آنان خواهد داشت. او همچنین قطع اینترنت را "تخریب اصول بنیادی دموکراسی" دانست.
فرستاده ویژه سازمان ملل برای میانمار گفت، دنیا به دقت این کشور را زیر نظر دارد و "هر شکلی از اعمال خشونت میتواند پیامدهای سختی در پی داشته باشد".کریستینه شرانر بورگنر پس از گفتوگو با فرد شماره دو حکومت نظامیان در میانمار، سوءوین، تصریح کرد، حق تجمع صلحآمیز در تمامی زمینهها باید محترم شمرده شده و تظاهرکنندگان نباید مجازات شوند.
ارتش میانمار درباره گفتوگوی سوءوین با فرستاده سازمان ملل اعلام کرد که او برای فرستاده ویژه سازمان ملل برنامه حکومت نظامیان و نیز "وضعیت واقعی" در میانمار را تشریح کرده است. در این بیانیه تاکید شده که "ادامه تظاهرات ثبات کشور را به خطر انداخته و مردم را میهراساند". به منظور کنترل تظاهرات، در روز یکشنبه ۱۴ فبروری برای اولین بار حکومت کودتا تعداد زیادی موترهای زرهی به خیابانها فرستاد. همچنین برای حمایت از پولیس در شهرها، سربازان ارتش به خیابان‌‌ها آمدهاند. در میان آنها نیروهای یک واحد متحرک که به خشونت معروفند نیز وجود دارند. با توجه به خطیرشدن شرایط، مردم گروههای نگهبانی در محلات تشکیل دادهاند تا جلوی بازداشت فعالان را بگیرند. یکی از اعضای این گروهها در کلان شهر اقتصادی رانگون گفته است: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم که کسی بازداشت شود.» دوشنبه شب ۱۵ فبروری حکومت نظامیان بار دیگر اینترنت را در سراسر میانمار قطع کرد. به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل  این کار میتواند منجر به تنش بیشتر در میانمار شود. او قطع اینترنت را  "تخریب اصول بنیادی دموکراسی" دانسته و همچنین درباره ضررهای اقتصادی این کار به ویژه برای بانکها هشدار داد.